Extra satsning på rehabilitering för unga vuxna med cancer

CancerRehabFonden gör just nu en extra satsning på rehabilitering för unga vuxna med cancer. Ett rehabiliteringsprogram som enbart riktar sig till personer under 40 år som har en cancerdiagnos kommer att äga rum under vecka 22 (25-29 maj) på Frötuna Gård & Retreat utanför Uppsala under ledning av leg. psykoterapeut och sjuksköterska Janet Hedendal Karlsson.

Tipsa din patient att ansöka redan idag då platserna är begränsade! Mer information om programmet finns på: http://www.cancerrehabfonden.se/rehab/rehabakt%C3%B6rer/frotuna-gard-retreat/.

CancerRehabFonden erbjuder även rehabiliteringsprogram för vuxna med cancer hos flera olika rehabaktörer i Sverige. Hos samtliga finns legitimerad personal.

CancerRehabFonden är en fristående ideell organisation med 90-konto som enbart arbetar med att samla in pengar till rehabilitering för personer som drabbats av cancer.