Europeiska cancercentra ingår långsiktiga samarbeten

Europeiska cancercentra ingår långsiktiga samarbeten

Det EU-finansierade nätverket EurocanPlatform, som koordinerats från Karolinska Institutet, höll sitt sista möte i Bryssel i november. Resultatet är nya samarbeten mellan cancercentra inom Europa med målet att överföra forskningsupptäckter från labb till klinik.

För fem år sedan gick 28 framstående europeiska cancerforskningsinstitut och cancerorganisationer ihop i ett EU-finansierat samarbete kallat EurocanPlatform. Syftet var att på ett effektivt sätt koordinera cancerforskningen i Europa, att dela på infrastruktur och att arbeta ihop i olika projekt för att komma framåt i forskning och behandling av sjukdomen.

I början av november höll EurocanPlatform sitt sista årsmöte i Bryssel. Bland talarna fanns Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, som framhöll att patienterna ska vara i centrum för forskning. Professor Ulrik Ringborg vid Karolinska Institutet, koordinator för EurocanPlatform, konstaterar att samarbetet spelat en viktig roll.

– EurocanPlatform har skapat en multidisciplinär miljö för att ge struktur åt samarbeten mellan grundforsknings- och kliniska cancerforskningscentra för translationell forskning inriktad mot individualiserad cancersjukvård. Vi är mycket nöjda med att EurocanPlatform har lyckats leverera viktiga hållbara resultat som kommer att stärka Europas förmåga att förnya cancerforskningen.

När nu EurocanPlatform närmar sig sitt slut har projektet mynnat ut i några viktiga resultat som kan påverka cancerpatienters överlevnad på sikt, bland annat genom Cancer Core Europe där Karolinska Institutet är en av sex parter. Målet är ett virtuellt ”e-hospital” som kan föra samman resurser och expertis inom Europa som omvandlar upptäckter inom grundforskningen till bättre cancersjukvård.

Ett annat samarbete heter Cancer Prevention Europe som har fokus på tidig upptäckt av cancer och förebyggande åtgärder.

– Som jag ser det kommer digitala teknologier och individualiserad medicin ge många av de svar som vi behöver för att bekämpa cancer på 2000-talet. Det finns mycket vi kan utforska, med det slutliga målet att föra ihop det digitala och det fysiska för att slåss mot cancer, så att färre medborgare blir patienter och fler patienter blir överlevare, sa EU-kommissionär Carlos Moedas.

Läs mer på EurocanPlatforms webbsida.

För frågor, kontakta:
Professor Ulrik Ringborg, koordinator
Mobil: 070-768 40 98
E-post: ulrik.ringborg@ki.se