Hudcancer ökar fortfarande mest

Hudcancer ökar fortfarande mest
Hudcancer är fortfarande den form av cancer som ökar mest bland svenskar, visar statistik från Cancerfonden. Malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, har ökat med cirka 5 procent hos svenska män och kvinnor. För att vända utvecklingen genomförs nu Euromelanoma, hudcancerveckan, där svenskar får möjlighet att undersöka huden utan remiss.

Statistik från Cancerfonden visar att hudcancer är den form av cancer som ökar mest bland svenskar. Malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, har ökat med ungefär 5 procent och även mildare former av hudcancer ökar.

”Siffrorna visar att vi måste göra mer för att förebygga hudcancer och årets hudcancervecka är ett sätt att få fler att uppmärksamma detta,” säger Ada Girnita, överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och koordinator för Euromelanoma i Sverige.

Vända utvecklingen
För att vända utvecklingen genomförs i maj det europeiska initiativet Euromelanoma, hudcancerveckan, som ska få fler svenskar att få upp ögonen för hur man förebygger hudcancer. Mellan den 15-20 maj kommer också svenskar att kunna undersöka sin hud utan remiss på deltagande mottagningar runt om i landet.
”Vi vill att fler människor lär sig hur man förebygger hudcancer och vi hoppas också att många drar nytta av möjligheten att få sin hud undersökt utan remiss,” säger Ada Girnita.

Satsning på skuggan
För att nå ut till fler kommer också arrangörerna till årets hudcancervecka att göra en speciell satsning på att lyfta fram fördelarna med skugga. Under maj månad kommer man vara ute i sociala medier och på stan och få människor att uppmärksamma skuggans betydelse för att förebygga hudcancer.

”Du har bara en hud och skuggan ger ett naturligt kostnadsfritt skydd och därför vill vi i år fokusera på att lyfta fram skuggan som din vän i solen”, säger Ada Girnita. ”Vi kommer försöka finnas där människor rör sig och både vara ute på stan och i sociala medier.”