Ett och två-årsöverlevnadsdata från fas I studie med nivolumab i kombination med Yervoy

Nya resultat presenteras på årets ASCO-kongress: Ett och två årsöverlevnadsdata från en fas I studie med nivolumab i kombination med Yervoy (ipilimumab) hos patienter med avancerat melanom

Ett och två års överlevnad på 94 respektive 88 procent observerades hos patienter med samtidig kombinationsbehandling med nivolumab 1mg/kg och Yervoy 3mg/kg (n=17). Samma doser används i pågående fas II- och fas III-studier

Klinisk aktivitet observerades hos samtliga grupper, oavsett BRAF mutationstatus eller PD-L1 uttryck, vid samtidig kombinationsbehandling

Inga nya biverkningar rapporterades vid uppföljning av studierna: behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4 inträffade hos 62 procent av patienterna som fick kombinationsbehandlingen
Bristol-Myers Squibb presenterar idag uppföljningsresultat från studie 004, en fas 1b dosvarierande studie med syfte att utvärdera säkerhet och effekt av kombinationsbehandlingen nivolumab, en PD-1 immuncheckpointhämmare, och Yervoy(ipilimumab) given antingen samtidigt eller efter varandra, hos patienter med avancerat melanom (n=127). Efter ytterligare ett års uppföljning av de grupper som fick en samtidig kombinationsbehandling av nivolumab 1mg/kg och Yervoy 3mg/kg (n=17), var total överlevnad efter ett år 94 procent. Tvåårsöverlevnaden var 88 procent. Doserna av respektive läkemedel är desamma som används i pågående fas II- och fas III-studier (CheckMate-069 och -067). Inga nya biverkningar rapporterades vid uppföljning av studierna. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4 inträffade hos 62 procent av patienterna i samtliga grupper. Den vanligast förekommande biverkningen var icke symptomgivande förhöjning av lipas (15 %), ALAT (12 %) and ASAT (11 %). Dessa data kommer att presenteras 2 juni på den femtionde årliga ASCO kongressen (American Society of Clinical Oncology) och kommer visas under en pressträff samma dag på ASCO kl. 8:00 CDT (kl 15:00 svensk tid) (Abstrakt #LBA9003).

“Behandlingen av avancerat malignt melanom har drastiskt förändrats de senaste åren men det finnas fortfarande ett behov av att förlänga livet för patienter med denna svåra sjukdom.” säger Dr. Mario Sznol, Yale University School of Medicine och Yale Cancer Center, som presenterar resultaten. “Det vi nu presenterar är fas 1b-data, men det faktum att behandlingssvaret är ihållande samt att de ett- och tvåårsöverlevnadsdata som observerats med kombinationsbehandlingen nivolumab och Yervoy är väldigt uppmuntrande stödjer fortsatta studier av den här kombinationsbehandlingen.”

“Vetenskapen utvecklas snabbt inom immunonkologi”, säger Michael Giordano, senior vice president, chef för forskning och utveckling inom onkologi och immunologi på Bristol-Myers Squibb. “Uppföljningsresultaten från denna fas 1b-studie på patienter med avancerat melanom ligger i absolut framkant inom området och utvärderar potentialen hos kombinerade immunbehandlingar. Resultaten stärker vår övertygelse om potentialen hos dessa kombinationsbehandlingar i den fortsatta utvecklingen för att utnyttja immunförsvaret som försvar mot cancer.”