Ett nytt bröst en självklar rättighet

Det råder stora skillnader inom bröstcancervården konstaterar BROordförande i en debattartikel på Dagens Medicin.se. Trots att det är lika säkert att behålla en bit av det cancerdrabbade bröstet eller skapa ett nytt, är det långt ifrån alla som erbjuds den möjligheten. Skillnaderna mellan antal bröstbevarande kirurgi kan variera mellan 85 procent i en region och 55 i en annan. Trolig orsak: Brist på information till patienten och kompetens hos kirurgerna menar artikelförfattarna.

En kvinna som just fått veta att hon har bröstcancer har oftast en tanke i huvudet: ”Bort med allt det sjuka”. Att ta bort ett eller båda brösten är vanligt i samband med bröstcancer, trots att forskning visar att det är lika säkert med bröstbevarande kirurgi. Men alla patienter får inte veta att de har ett val.

Idag råder stora skillnader i behandlingsmetoder mellan regionerna. Andelen bröstbevarande kirurgi för mindre tumörer varierar mellan 85 procent i en region och 55 procent i en annan. Bristande information om olika möjligheter är en förklaring till den ojämlika vården, menar BROs ordförande Elizabeth Bergsten Nordström som står bakom en debattartikel på Dagens Medicin.se tillsammans med Jana de Boniface och Jakob Lagergren, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Alla bröstcancerdrabbade har rätt att få veta att de har ett val, menar Elizabeth Bergström Nordström som själv har opererats för bröstcancer.

– När du ser dig i spegeln varje dag och saknar en del av din kropp så blir du påmind om din sjukdom. Själv fick hon en ”före-efter-upplevelse” med det nya bröstet på plats efter att ha gått omkring med protes.

– Plötsligt kände jag hel!

Direkt rekonstruktion av bröstet (i samband med canceroperationen) är en säker metod som inte fördröjer efterbehandlingen eller försämrar prognosen. Ändå görs den bara hos 0,7 procent av de kvinnor som mastektomeras i en region men hos 22 procent i en annan. Riksgenomsnittet ligger på 7 procent, en förvånansvärt låg siffra jämfört med andra västländer. Anmärkningsvärt är också att de regioner som gör flest direkta bröstrekonstruktioner också utför flest bröstbevarande ingrepp.

-Kvinnors valmöjligheter borde ha ökat med den så kallade onkoplastikkirurgins utveckling, menar författarna. Onkoplastikkirurgi lånar plastikkirurgiska tekniker för att möjliggöra mer bröstbevarande kirurgi där mycket bröstvävnad kan tas bort med ett gott estetiskt resultat. I och med att bröstcancerprognosen har förbättrats och fler och fler kvinnor överlever sin sjukdom får bröstutseende och kroppsuppfattning större betydelse. Och en bröstbevarande operation besparar den kvinna som inte vill vara utan bröst hela den rekonstruktiva processen utan att göra avkall på säkerhet eller kosmetik

-Man är i chock när man precis har fått beskedet. Men det finns ett efterperspektiv också där skillnaden mellan att ha två bröst kan inverka stort på livskvalitet och kroppsuppfattning, menar Elizabeth Bergsten Nordström.

För en mer jämlik bröstcancerkirurgi föreslår artikelförfattarna att:

  • Alternativen bröstbevarande kirurgi och borttagning av hela bröstet bör diskuteras inför en bröstcanceroperation. Om det senare alternativet blir aktuellt bör kvinnan få information om rekonstruktiva möjligheter.
  • En fritt tillgänglig kunskapsbas på webben inrättas som på ett förståeligt sätt lägger fram faktaläget och valmöjligheterna för kvinnan som står inför beslutet om bröstcanceroperation. Ansvaret för en sådan informationskanal bör ligga på de nationella föreningarna för bröstkirurgi och plastikkirurgi i samarbete med t ex Cancerfonden.
  • Utbildningscentra för onkoplastikkirurgi byggs upp där bröst- och plastikkirurger kan utveckla sina kunskaper och tekniska färdigheter för att kunna erbjuda bröstcancerpatienten ett komplett spektrum av bröstcancerkirurgi. Till detta ändamål bildas en samverkansgrupp med representanter från de nationella föreningarna för bröstkirurgi och plastikkirurgi.