ERLEADA godkänt för patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom

Europeiska kommissionen godkänner Janssens ERLEADA® (apalutamid) för patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom.

Europeiska kommissionen beviljar marknadstillstånd för ERLEADA® (apalutamid), en selektiv oral androgenreceptorhämmare, för behandling av patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom.

Godkännandet baseras på kliniska data från fas 3-studien SPARTAN som visade att apalutamid minskade risken för fjärrmetastaser eller död med 72 procent samt förlängde den metastasfria överlevnaden med mer än två år i median.1

”Detta godkännande är ett viktigt framsteg för patienter med kastrationsresistent högrisk prostatacancer, då man signifikant kan förlänga tiden utan metastaser. I slutändan kan detta innebära bättre livskvalitet och en bättre sjukdomsprognos i stort, ”säger Lars Johansson, VD Janssen Nordics.

Läs hela pressmeddelandet på engelska HÄR