eOPDIVO – ett patientstödsprogram för patienter med lungcancer

eOPDIVO – ett patientstödsprogram för patienter med lungcancer – erfarenheter från kliniken
Fredag 22 mars 2019, 12.00 – 12.45 (SV)

Anders Vikström, Överläkare lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
Bristol-Myers Squibb har tagit fram ett patientstödsprogram för patienter med lungcancer behandlade med OPDIVO. Här får patienterna bland annat information om produkten, immunonkologi och lungcancer samtidigt som de får möjlighet att registrera deras nuvarande status för vissa förutvalda parametrar som anses vara viktiga att följa vid behandling med OPDIVO. Anders Vikström från lungkliniken i Linköping delar med sig av sina kliniska erfarenheter.

Mer info och anmälan