Enkät för cancerberörda visar:

96 procent av cancerpatienter har aldrig fått en plan för rehabilitering. En av dem är Alexander, Göteborg, som nekades minnesträning när han fick hjärntumör som 20-åring. Endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, visar Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda. Enligt den nationella cancerstrategin ska ALLA cancerpatienter ha en rehabiliteringsplan.

– Att inte ha en integrerad rehabilitering och jobba  förebyggande kan skapa mer lidande än vad sjukdomen i sig redan gjort. Patienter behandlas väldigt olika. Ibland finns resurser avsatta för exempelvis dietist, kurator, psykolog eller sjukgymnast. Men på en annan avdelning på ett och samma sjukhus, kan resurser saknas helt. Det är ett väldigt orättvist och ohållbart system, säger Patrik Göransson, psykolog och ordförande i SWEDPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering).

Alexander Johansson, student på Chalmers i Göteborg, var bara 20 år är när han fick en hjärntumör.
– Vården hanterade tumören, men där slutade också ansvaret.Det var på omvägar som jag långt senare kom i kontakt med en kurator, säger Alexander Johansson, som hunnit bli 28 år. Han har ett försämrat närminne. Det blir mycket listor och kom-ihåg-lappar, studierna tar längre tid än för andra.

– Trots att jag var så ung när jag blev sjuk, har jag inte fått någon hjälp alls med rehabilitering. Ingenting! På minnesmottagningen ville de först inte ens göra någon bedömning. Ett par år senare gick de med på att göra en preliminär undersökning men konstaterade bara att jag inte hade någon allvarlig minnesstörning. Någon hjälp för att förbättra minnet kunde de inte ge, säger Alexander Johansson.

”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående. Att leva med eller nära cancersjukdom” har gjorts av Nätverket mot cancer och diskuteras på Världscancerdagen 4 februari.

– Alla har rätt till en personligt utformad rehabplan, men att inte ens unga personer får en är inget annat än en skandal. Som cancerpatient behöver du rehab hjälp med både de psykiska och fysiska konsekvenserna av sjukdomen, hantering av existentiella frågor och hjälp och råd gällande praktiska och sociala delar. T ex så har kvinnor högre risk att drabbas av ångest och depression under cancersjukdomen, detta måste tas hänsyn till. En annan cancerpatient kanske lever i en dålig relation och behöver social stöttning. Fler cancersjukdomar kan ge svårigheter att äta eller gå på toaletten och dessa patienter måste få relevant information och fysisk hjälp om detta. Existentiella frågor som till exempel: Vem är jag? Vad är meningen med livet? uppstår ofta vid en cancersjukdom och är mycket tungt att bära själv. Vi cancerpatienter måste kunna lita på att vården finns för oss under hela cancerresan, konstaterar Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

FAKTA: Var tionde minut för en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Cancersjukdom berör oss alla, antingen som drabbade eller som närstående.

Frågor:

Patrik Göransson, psykolog. 070-979 88 17.
Alexander Johansson, student. 0736-37 83 91.
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 0705-7260 80.
Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.