Elizabeth Bergsten Nordström omvald som ordförande

Elizabeth Bergsten Nordström omvaldes enhälligt som ordförande för BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, ytterligare en mandatperiod till och med december 2017. Elizabeth Bergsten Nordström har varit ordförande för BRO sedan 1 januari 2011.

Den 22-23 november samlades ett 120-tal deltagare från hela landet – ombud, observatörer och särskilt inbjudna, till BROs riksstämma i Stockholm. Riksstämman öppnades av BRO:s ordförande Elizabeth Bergsten Nordström. Förhandlingarna leddes av Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Nya ordinarie styrelseledamöter valdes också in i BROs styrelse – Maria Areskoug, Göteborg ; Petra Eninge, Malmö och Else-Marie Lindgren, Borås. Som suppleanter valdes Ewa-Stina Johansson, Blekinge ; Annika Månsson, Skaraborg och Fotini Papatziamou Medina, Stockholm.

Elizabeth Bergsten Nordström har varit engagerad i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisations styrelse sedan 2008 och är sedan 1 januari 2011 ordförande för BRO. Hon är även ordförande för den europeiska bröstcancerkoalitionen Europa Donna sedan januari 2012 och avgår den 31 december 2014.

-BRO ska vara den ultimata organisationen i patientfrågor och en källa för kunskapsutbyte och stöd genom våra lokalföreningar samt stötta patientnära klinisk forskning genom Bröstcancerfonden, sa Elizabeth Bergsten Nordström. Under kommande mandatperiod kommer hon att arbeta för ett närmare samarbete mellan de Nordiska systerorganisationerna.

– Vi har många gemensamma nämnare och ett tätare samarbete skulle gynna våra respektive organisationer, menar Elizabeth Bergsten Nordström.