Effektivare screening ökar möjligheten att skräddarsy cancerbehandling

– Screeningmetoden har använts i mindre skala på Akademiska sedan 2005 men har nu uppgraderats med ny teknik och nya datorsystem. Vi kan idag utföra tester på över 80 olika cancerläkemedel parallellt, säger Rolf Larsson, överläkare och professor inom klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset.

Sedan den 1 februari i år har klinisk kemi och farmakologi, som ingår i Akademiska laboratoriet, utökat kapaciteten för resistenstest av cancerläkemedel. Den nya metoden innebär att man undersöker hur känsliga eller motståndskraftiga tumörceller är för olika läkemedel. Testet går att använda på tumörceller från såväl solida tumörer som blodmärg eller blod. Härmed ökar möjligheten att välja en effektiv cancerbehandling, anpassad till den enskilde patienten.

Kristin Blom, biomedicinsk analytiker, presenterade resultat från den uppgraderade analysen på en kongress arrangerad av Society for Laboratory Automation and Screening i San Diego i januari i år, vilket väckte stor uppmärksamhet.

– Vi hoppas att analysen nu kommer att användas i större omfattning, säger Kristin Blom. Genom kontinuerligt arbete med miniatyrisering och automation arbetar vi för att ständigt utöka repertoaren av testade cancerläkemedel. Målet är att bättre cancerbehandling för den enskilda patienten.

pywrenazlflxbzrortg2

Kristin Blom, biomedicinsk analytiker på Akademiska sjukhuset.