Douglas Easton utses till hedersdoktor

Douglas Easton. Foto: Chris Green

Douglas Eastons forskning har under de senaste tre decennierna kretsat kring att identifiera genetiska orsaker till bröstcancer. Hans arbete har bidragit till att vi idag mycket bättre förstår hur anlag för bröstcancer nedärvs. Douglas Easton var en av grundarna till det världsomspännande forskningsnätverket Breast Cancer Linkage Consortium som var aktivt mellan 1990 – 1996. Han spelade en avgörande roll i att påvisa hur mutationer i generna BRCA1 samt BRCA2 kan leda inte bara till bröstcancer utan även cancer i prostata och bukspottskörteln.

År 2005 tog Douglas Easton initiativ till Breast Cancer Association Consortium med målet att identifiera positionsbestämda variationer i arvsmassan (så kallad enbaspolymorfi eller SNP), vilka kan leda till bröstcancer. Douglas Eastons forskning har lett till kliniska framsteg, såväl i Sverige som utomlands.

— Jag är djupt tacksam över att få motta denna hedersdoktortitel från Karolinska Institutet. I många år har jag varit del i givande samarbeten med forskare på Karolinska och det känns som att utmärkelsen delvis är ett erkännande av dessa samarbetens framgång. Arbetet har involverat några av de största studierna i cancergenetik som någonsin genomförts. Jag är särskilt stolt över att få ta emot en utmärkelse från KI, ett av de mest prestigefyllda instituten i världen, eftersom det visar på den internationella betydelsen av vårt arbete, säger Douglas Easton.