Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas

Sverige i botten jämfört med andra länder i Europa
Kampen mot cancern har varit mycket framgångsrik i västvärlden. Dödligheten har minskat väsentligt och många cancerformer har därigenom blivit mer kroniska än dödliga sjukdomar. För Sverige är det stora undantaget prostatacancer som fortsätter att skörda liv i samma utsträckning som tidigare. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och även den som tar flest mäns liv. Varje år drabbas 9 000 män och idag lever ca 85 000 med diagnosen. Antalet som avlider av sjukdomen ligger på 2 400 per år och har gjort det i många år. Trots det stora antalet drabbade är sjukdomen förhållandevis eftersatt både när det gäller forskning och vårdens resurser och organisation.

–       För nästan alla cancerformer blir prognoserna för att överleva bättre och bättre men för prostatacancer har dödligheten varit den samma i över trettio år, säger Alf Carlsson ordförande i Prostatacancerförbundet.

Sverige har näst lägst dödlighet i hela Europa vad gäller samtliga cancerformer. Men när det kommer till dödlighet i prostatacancer har vi den tredje högsta. Prostatacancerförbundet pekar ut tre områden där det måste ske förändringar för att fler män ska kunna överleva sin prostatacancer.

1. Tidig upptäckt räddar liv – Inför allmän screening där samtliga män från 45 år kallas till PSA-prov.

2. Använd de effektiva läkemedlen som finns tillgängliga – Dödssjuka patienter undanhålls ofta nya läkemedel.

3. Förkorta väntetiderna – Prostatacancer har de längsta väntetiderna av alla cancerformer.
Alla andra cancerformer har väntetider under 60 dagar men för prostatacancer ligger väntetiderna på 117-250 dagar och variationerna mellan länen är stora.

Prostatacancerförbundets synpunkter delas av svenska folket
Enligt en Sifo-undersökning som är utförd med ekonomiskt stöd av Bayer, mars 2014 så
anser 88 % helt eller i ganska stor utsträckning att obotligt sjuka cancerpatienter ska ha samma rättigheter som andra att få tillgång till de mest moderna och effektiva läkemedlen. Enligt samma undersökning uppger nästan alla att de förväntar sig en behandling med de mest effektiva läkemedlen om de själva eller någon närstående skulle insjukna i cancer. 89 % anser att det borde införas rutinmässig kontroll av män för att upptäcka prostatacancer.

Alf Carlsson sammanfattar Prostatacancerförbundets krav
– snabba insatser för att upptäcka sjukdomen tidigare när den fortfarande är botbar
– att de nya livsförlängande läkemedel som nu introducerats används
– att väntetiderna kortas avsevärt.

Emma Magnusson, kommunikatör Prostatacancerförbundet