Roche först med blodprovsbaserad DNA-diagnostik i lungcancerstudie

Roche först med blodprovsbaserad DNA-diagnostik i lungcancerstudie

Roche presenterar positiva resultat från den första studien som enbart använt blodprovsbaserad DNA-sekvensering. Syftet är att diagnostisera patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan att behöva utsätta patienten för vävnadsbiopsi, istället tas ett vanligt blodprov.

”Att ta tumörvävnad för biomarkörtestning kan upplevas som väldigt besvärligt för en person som har allvarlig cancer. Det gör att inte alla som skulle kunna testas orkar gå igenom den noggranna diagnostik som krävs för att hitta rätt behandling. Att nu kunna ta ett vanligt blodprov underlättar oerhört, säger Jan-Olov Sandberg, Country Medical Lead på Roche AB. BFAST är den första studien som visar hur framtidens precisionsmedicin fungerar. I slutänden betyder det att fler patienter kan diagnostiseras med DNA-sekvensering så att tillgänglig data ger svar på rätt behandling.

Läs det globala pressmeddelandet här >>