”Dilemma kring behandling av prostatacancer”

Ska läkare berätta för en man med prostatacancer att det finns effektiv medicin som kan förlänga livet – men kostar 30 000 kronor i månaden? Det vill en Skåneläkare att Socialstyrelsen ska ge svar på.

Det är den nationella vårdprogramgruppen Regionala cancercentrum i samverkan som står bakom brevet till Socialstyrelsen, med Skåneläkaren Ola Bratt i spetsen.

Under gruppens arbete har de kommit fram till att det finns ett etiskt dilemma när det gäller behandling av prostatacancer.

– Det finns behandlingar som är absolut effektiva, men de anses för dyra av samhället. Om inte staten betalar för det så anses det inte vara en rimlig behandling enligt många läkare, säger Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet, samt ordförande för det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

”Läkemedlen för dyra”
Enligt praxis erbjuder sjukvården idag inte läkemedlen Zytiga och Xtandi till personer som inte genomgått cellgiftsbehandling. Även män som inte tros klara cellgiftsbehandling erbjuds sällan läkemedlen.

Detta eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser att behandling med tabletterna innan cellgifter inte är kostnadseffektiva.

– Vi tycker att Zytiga är ett bra och angeläget läkemedel, men priset som företaget begärt är alldeles för högt i förhållande till den nytta patienterna får, sade Rune Dahlqvist som är medicinsk rådgivare på TLV i maj 2012.

Kan bryta mot lagen
Men enligt gruppen kan de två läkemedlen ses som ett alternativ till cellgifter med injektioner.

Att inte informera om detta bryter mot hälso- och sjukvårdslagen, säger Ola Bratt.

– Lagen anger att patienten ska upplysas om de olika behandlingsmöjligheter som står till buds och att val av behandling därefter ska göras i samråd med patienten. Samtidigt känner vi stor olust över att behöva upplysa våra patienter om att det finns en effektiv, registrerad behandling som de själva får betala mellan 100 000 och 1 000 000 kronor för, när de flesta har inte råd med behandlingen, skriver han i brevet.

I brevet ger Ola Bratt och resten av gruppen flera exempel på hur de etiska dilemman kan se ut.

Ett exempel gäller en äldre man som läkarna bedömer inte skulle klara av en cellgiftsbehandling. I det fallet skulle läkarna, enligt Hälso-  och sjukvårdslagen, säga till patienten:

– Den enda effektiva behandling vi kan erbjuda dig är en tablettbehandling. Den minskar sannolikt din smärta och kan förlänga ditt liv med mer än ett halvår. Om du vill ha den behandlingen skriver jag ut ett recept som det kostar dig 30 000 kronor i månaden att hämta ut.

Enligt ett andra exempel skulle det kunna låta såhär i ett samtal mellan patient och läkare:

– Det finns två olika behandlingsmöjligheter för dig: antingen remitterar vi dig till närmaste onkologklinik för cytostatikainjektioner var tredje vecka, vilket inte skulle kosta dig något, eller så skriver jag recept på en tablettbehandling som du själv får betala 30 000 kronor i månaden för. Vi betraktar dem som likvärdiga ur effektsynpunkt, men tabletterna ger mindre biverkningar. Vilken av dessa behandlingar föredrar du?

Inte ovanligt
Det är vanligt att läkemedel inte godkänns av TLV. Just därför vill gruppen att Socialstyrelsen ska ge ett utlåtande kring de etiska frågor som finns kring just prostatacancer.

– Jag hoppas att detta leder till att någon på centralt håll tar ansvar för hur vi ska göra. Det ansvaret måste man ta nationellt. Utan regler kan vi läkare i efterhand anklagas för att göra fel. Som det är nu kan jag bli anklagad för att göra fel hur jag än gör, säger Ola Bratt.