Designar cancervården med patienten i centrum

Designar cancervården med patienten i centrum
– Vi vill fånga in erfarenheter från patienter, närstående och vårdpersonal så att vi kan ta fram nya lösningar för att upptäcka cancer tidigare än vi gör idag, säger Fredrik Nilsson.

Han är professor på Designvetenskaper vid Lunds universitet och projektledare för det Vinnovafinansierade projektet ”Proaktiv cancervård” som nu håller en första workshop tillsammans med patienter, anhöriga, medicinsk personal, forskare och företag.

Fredrik Nilsson berättar att många patienter skildrar tiden innan cancerdiagnos som en gråzon. De har ännu ingen diagnostiserad sjukdom, men en stark oro för att de är sjuka. Om tiden från första misstanke om cancer till en sjukdomsdiagnos kortas, blir också prognosen för överlevnad bättre.

Det finns inte många studier som berör tiden från oro till diagnos. Framför allt saknas det material med patientperspektiv. ”Proaktiv cancervård” vill i workshopen utgå från vad patienterna behöver.

– Vi börjar med människans behov. Patienterna och deras närstående har kunskaper som gör att vi kan få förståelse för varför man inte söker vård tidigare. Målet är att designa nya vägar till vården där patientens perspektiv står i centrum, säger Ulrika Sandén som är socionom och arbetar tillsammans med Fredrik Nilsson i projektet.

– Stärkt egenförmåga är ett sätt att skapa bättre kontakt mellan patienten och de som ska ställa diagnos. Ett annat är att förbättra tillgängligheten genom att ha kvällsöppet, att enkelt dela hälsorelaterad data och erbjuda elektroniska möten, säger Fredrik Nilsson.

Workshopen äger rum på Ingvar Kamprad Designcentrum torsdagen den 1 oktober. Inbjudna är patienter, anhöriga, kliniker, forskare och företag som vill delta i arbetet att hitta lösningar till en kortare diagnosticeringsprocess för cancersjuka.

Kontakta Fredrik Nilsson, projektledare för ”Proaktiv cancervård” på telefon 046-222 91 55 eller fredrik.nilsson@design.lth.se för mer information. Läs mer på: www.design.lth.se/proaktiv_cancervard