Data på bred front för pembrolizumab vid ASCO

I dag startar den amerikanska onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago. I år presenterar MSD data för det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab på tio olika tumörtyper. Utvecklingsprogrammet för pembrolizumab är omfattande och över 40 abstracts har accepterats inför årets ASCO-kongress inklusive 11 presentationer där två är sk ”late-breakers” (Abstract LBA6008 och LBA100) som valts ut att presenteras vid ASCOs egna pressträff fredagen 29:e maj.

“MSD har ett omfattande forskningsprogram inom området immunonkologi med fler än 85 studier på 30 olika tumörtyper för att få kunskap om pembrolizumabs potential vid olika cancerformer såväl i monoterapi som i kombinationsterapi” säger Anna Åleskog Medicinsk rådgivare på MSD.

MSD:s data vid ASCO

För första gången kommer data för pembrolizumab presenteras på kolorektalcancer, esofaguscancer, ovarialcancer, njurcancer (RCC) samt småcellig lungcancer (SCLC).

Uppdaterade data kommer vidare att presenteras för avancerad blåscancer, ventrikelcancer, huvudhalscancer, malignt melanom samt icke småcellig lungcancer ( NSCLC).

Dessa studier gäller pembrolizumab som monoterapi eller i kombination med andra terapier.

Nytt på årets ASCO är även att data presenteras för pembrolizumab där sk “nanostring RNA signatures” och avsaknad av sk ”DNA mismatch repair” studerats som en potentiell biomarkör vid olika cancerformer.

Huvud-halscancer

Nya data för pembrolizumab kommer presenteras på huvudhalscancer bla en ”oral late-breaker”-presentation av data från en utvidgad kohort av studien KEYNOTE-012. Dessa data är en del av ASCO:s egna pressträff.

(Abstract #LBA6008) Late-Breaker Presentation: Antitumor activity and safety of pembrolizumab in patients (pts) with advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN): Preliminary results from KEYNOTE-012 expansion cohort. T. Seiwert. Monday, June 1, 3:39 PM – 3:51 PM CDT. Location: S100bc. ASCO Press Program, Friday, May 29, 1:00 PM CDT.
(Abstract #6017) Poster Discussion: Inflamed-phenotype gene expression signatures to predict benefit from the anti-PD-1 antibody pembrolizumab in PD-L1+ head and neck cancer patients. T. Seiwert. Saturday, May 30, 1:15 PM – 4:45 PM CDT (poster session). Location: S Hall A. 4:45 PM – 6:00 PM CDT (discussion). Location: S406.
Malignt melanom

För malignt melanoma kommer följande data presenteras för pembrolizumab.

(Abstract #9005) Oral Presentation: Long-term efficacy of pembrolizumab (pembro; MK-3475) in a pooled analysis of 655 patients (pts) with advanced melanoma (MEL) enrolled in KEYNOTE-001. A. Daud. Saturday, May 30, 2:39 PM – 2:51 PM CDT. Location: E354b.
(Abstract #3000) Oral Presentation: Atypical patterns of response in patients (pts) with metastatic melanoma treated with pembrolizumab (MK-3475) in KEYNOTE-001. J. Wolchok. Monday, June 1, 1:15 PM – 1:27 PM CDT. Location: S406.
(Abstract #3001) Oral Presentation: Association of response to programmed death receptor 1 (PD-1) blockade with pembrolizumab (MK-3475) with an interferon-inflammatory immune gene signature. A. Ribas. Monday, June 1, 1:27 PM – 1:39 PM CDT. Location: S406.
(Abstract #3009) Poster Discussion: Pembrolizumab (MK-3475) plus low-dose ipilimumab (IPI) in patients (pts) with advanced melanoma (MEL) or renal cell carcinoma (RCC): Data from the KEYNOTE-029 phase 1 study. M. Atkins. Saturday, May 30, 8:00 AM – 11:30 AM CDT (poster session). Location: S Hall A. 3:00 PM – 4:15 PM CDT (discussion). Location: S406.
Lungcancer

För lungcancer kommer följande data att presenteras.

(Abstract #8011) Clinical Science Symposium: Phase I study of pembrolizumab (pembro; MK-3475) plus ipilimumab (IPI) as second-line therapy for advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): KEYNOTE-021 cohort D. A. Patnaik. Sunday, May 31, 4:54 PM – 5:06 PM CDT. Location: E Hall D1.
(Abstract #7502) Oral Presentation: Pembrolizumab (MK-3475) in patients (pts) with extensive-stage small cell lung cancer (SCLC): Preliminary safety and efficacy results from KEYNOTE-028. P. Ott. Saturday, May 30, 3:48 PM – 4:00 PM CDT. Location: E Hall D1.
Andra cancerformer

Tidiga data för pembrolizumab presenteras för ett antal svårbehandlade cancerformer. För första gången presenteras data som studerat en PD-1 hämmare vid kolorektalcancer och andra solida tumörer baserat på ”DNA mismatch repair” vilket förekommer vid flera olika cancerformer.

(Abstract #LBA100) Late-Breaker Presentation: PD-1 blockade in tumors with mismatch repair deficiency. D. Le. Saturday, May 30, 8:05 AM – 8:17 AM CDT. Location: E Hall D1. ASCO Press Program, Friday, May 29, 1:00 PM CDT.
(Abstract #4001) Oral Presentation: Relationship between PD-L1 expression and clinical outcomes in patients with advanced gastric cancer treated with the anti-PD-1 monoclonal antibody pembrolizumab (MK-3475) in KEYNOTE-012. Y. Bang. Sunday, May 31, 8:12 AM – 8:24 AM CDT. Location: E Hall D2.
(Abstract #4010) Clinical Science Symposium: Pembrolizumab (MK-3475) for patients (pts) with advanced esophageal carcinoma: Preliminary results from KEYNOTE-028. T. Doi. Sunday, May 31, 4:54 PM – 5:06 PM CDT. Location: E Hall D2.
(Abstract #4502) Oral Presentation: Pembrolizumab (MK-3475) for advanced urothelial cancer: Updated results and biomarker analysis from KEYNOTE-012. E. Plimack. Monday, June 1, 10:09 AM – 10:21 AM CDT. Location: E Arie Crown Theater.
(Abstract #5510) Clinical Science Symposium: Antitumor activity and safety of pembrolizumab in patients (pts) with PD-L1 positive advanced ovarian cancer: Interim results from a phase Ib study. A. Varga. Monday, June 1, 3:12 PM – 3:24 PM CDT. Location: E354b.
Om pembrolizumab

Pembrolizumab är ett läkemedel under utveckling.

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Det är en mycket selektiv substans riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).

Genom att blockera PD-1 gör pembrolizumab det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Pembrolizumab studeras för närvarande i flera kliniska prövningar som beräknas rekrytera över 3 000 patienter med olika former av cancer, däribland: malignt melanom, blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Ytterligare prövningar av både monoterapi och kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar planeras.