DARZALEX (daratumumab) får ett positivt utlåtande av CHMP för behandling av multipelt myelom

CHMP ger Janssens DARZALEX (daratumumab) ett positivt utlåtande för behandling av multipelt myelom hos patienter som fått minst en tidigare behandlingslinje
Janssen-Cilag International NV meddelade idag att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) Kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat DARZALEX® (daratumumab), i kombination med lenalidomid och dexametason; eller bortezomib och dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom (MM) som har fått åtminstone en tidigare behandlingslinje.1

”CHMP:s positivt yttrande vittnar om de stora framsteg som görs för behandlingen av multipelt myelom. På Janssen arbetar vi för att förändra vad det innebär att få en cancerdiagnos, och vi ser CHMP:s rekommendation som ett viktigt steg mot att kunna erbjuda ytterligare behandlingsalternativ för de patienter som är lämpliga för kombinationsbehandling”, menar Lars Johansson, VD för Janssen i Norden.

Trots ett otroligt utvecklingsarbete inom onkologi under det senaste decenniet, är MM fortsatt en obotlig blodcancer som uppstår när elakartade plasmaceller växer okontrollerat i benmärgen.2

Referenser

  1. Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 20-23 February 2017. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/document_listing/document_listing_000378.jsp. Last accessed February 2017.
  2. American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: overview. Available at: http://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/overview Last accessed November 2016.