Cytostatika och immunterapi jämförs i banbrytande lungcancerstudie

Cytostatika och immunterapi jämförs i banbrytande lungcancerstudie

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancerformen i Sverige. En orsak är att sjukdomen ofta upptäcks sent när den hunnit sprida sig. Tidigare har cytostatika varit förstahandsval vid icke-småcellig lungcancer, den vanligaste formen, men nu startar den första studien i sitt slag i världen där cytostatika jämförs med två sorters immunstimulerande läkemedel.

– Immunterapi har nyligen visat sig vara effektivt som första behandling mot malignt melanom och studeras just nu intensivt vid flera andra cancerformer inklusive lungcancer. Ett syfte med den nya studien är att se om en kombination av två olika immunstimulerande läkemedel som första behandling ger bättre resultat än cytostatika mot metastaserad icke-småcellig lungcancer, säger Magnus Lindskog, läkare på onkologkliniken, ansvarig för studien på Akademiska sjukhuset.

Cytostatika har hittills varit förstahandsvalet som behandling när lungcancer upptäcks i ett sent skede. Förhoppningen är att den nya behandlingsformen både kan bromsa sjukdomsförloppet och öka livslängden. En viktig del av studien är även att undersöka biverkningar och livskvalitet hos patienterna.

Förutom Akademiska medverkar i Sverige Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Till Akademiska kommer patienter att rekryteras från hela sjukvårdsregionen. Patienterna lottas till en av två behandlingsgrupper, där den ena får etablerad standardbehandling med två olika cytostatika och den andra får en kombination av två olika immunterapeutiska läkemedel. För att kunna delta i studien krävs att allmäntillståndet är relativt bra. Patienterna får heller inte ha någon allvarlig autoimmun sjukdom.

De immunterapeutiska läkemedel som ingår i studien: PD-L1-hämmare och CTLA-4-hämmare påverkar kroppens T-lymfocyter – en typ av vita blodkroppar som normalt aktiveras när cellerna angrips av virus. De är även en viktig del av vårt försvar mot cancer.

– Vid lungcancer är T-lymfocyterna bakbundna av cancercellerna. Den nya behandlingen syftar till att ta bort ”bromsen” och öka möjligheterna för T-lymfocyterna att attackera metastaser, säger Magnus Lindskog.

Mer information:
Magnus Lindskog, docent i onkologi och tumörgruppsansvarig läkare,
Telefon: 0733-303752
E-post: magnus.lindskog@akademiska.se