Cobimetinib och Zelboraf gav pf överlevnad på drygt ett år

Kombinationsbehandling med cobimetinib och Zelboraf (vemurafenib) gav patienter med avancerad melanom en median progressionsfri överlevnad på 12,3 månader.

Uppdaterade data från den pivotala fas III-studien coBRIM visade att denna kombination hjälpte personer med tidigare obehandlat BRAF V600-mutationspositivt avancerat melanom att leva utan att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad, PFS) under en mediantid på ett år (12,3 månader) jämfört med 7,2 månader med enbart Zelboraf

CoBRIM  en fas III studie   med mycket goda PFS-data – cobimetinib samt vemurafenib (Zelboraf) visade på en median progressionsfri överlevnad på 12,3 månader med cobimetinib plus Zelboraf

BRIM 7, fas Ib, som är en kombinationsbehandling med cobimetinib samt vemurafenib (Zelboraf) med en median OS  är på mer än 2 år :
studien visade att 61 procent av patienter som inte tidigare hade behandlats med en BRAF-hämmare levde efter mer än två år     (28,5 månader i median)

Läs hela internationella pressmeddelandet översatt HÄR