Sahlgrenska Universitetssjukhusets startar centrum för bröstcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhusets startar centrum för bröstcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har fattat beslut om att starta ett centrum för bröstcancer. Centrumbildningen är ett led i att samordna, utveckla och modernisera cancersjukvården för patienter med bröstcancer och andra bröstsjukdomar.

– För de patienter som drabbas av bröstcancer kommer detta förhoppningsvis öka både tryggheten under behandlingsprocessen och öka möjligheterna till ännu bättre behandlingsmetoder, säger Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent samt föreståndare Bröstcentrum. Centrumbildningen ska samordna och centralisera vården för patienter med bröstcancer och andra bröstsjukdomar.

– Förutom att tydligare placera patienten i centrum skapar detta initiativ även ytterligare möjligheter för klinisk vård och forskning att samverka, vilket stärker förutsättningarna att bli ledande inom diagnostik, behandling, omvårdnad och forskning kring bröstcancer, säger Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent samt föreståndare Bröstcentrum.

Centrumbildningen har som mål att ytterligare förbättra resultat och ledtider, och för att tydliggöra detta så kommer även en ansökan om ackreditering av Bröstcentrum Sahlgrenska att genomföras enligt Europeiska riktlinjer.