Centralisera kolorektalcancervården

6 000 svenskar med kolorektalcancer opereras på för många sjukhus – med allvarliga komplikationer och död som följd

– Konsekvenserna av att operera för få patienter är att sjukvårdsteamen inte blir trimmade att ta hand om de postoperativa komplikationerna. Det återspeglas i en ökad dödlighet på sjukhus med små volymer. På andra sjukhus, exempelvis Sundsvalls, med ett litet antal patienter väljs avancerad operationsteknik medvetet bort på grund av kirurgernas individuella preferens. I Sundsvall får närmare 80 % av patienterna med ändtarmscancer en permanent stomi. På nästan alla andra sjukhus i Sverige råder det omvända: 80 % får INTE en stomi, säger Lars Påhlman, professor emeritus och kolorektalkirurg.

Kolorektalcancer, dvs. tjock- och ändtarmscancer, är den andra vanligaste cancersjukdomen hos båda könen och drabbar 6 000 svenskar/år. Det är vid sidan om lungcancer den cancerform som dödar flest. Internationella studier slår fast att kirurgklinikerna bör ha ett visst antal patienter för att upprätthålla kompetensen. Minst 100 kolorektalcanceroperationer per år bör sjukhusen utföra.

– I Sverige är det endast 15 sjukhus som utför tillräckligt många kolorektalcanceroperationer, dit ska vården koncentreras. Vi kräver att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, centraliserar operationerna av kolorektalcancer till dessa kliniker snarast, säger Bo Karlsson, förbundsordförande ILCO tarm – uro – och stomiförbundet och Birgitta Rehnby, ordförande Mag – tarmförbundet som valt att ägna en stor del av Tarmcancerdagen 17 mars åt detta krav.
2015 års Tarmcancerpris delas ut under kvällen.

Program:
http://www.ilco.nu/ilcos-verksamhet/tarmcancermanad/inbjudan-till-tarmcancerkvall/

http://www.magotarm.se/om-forbundet/kalender/tarmcancerkvall/

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Mag- och tarmförbundet arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom. 1,5 miljon svenskar har en mag- och tarmsjukdom.

ILCO tarm – uro – och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 25 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamheten är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO ingår i Nätverket mot cancer.

Båda förbunden är en del av Nätverket mot cancer. www.natverketmotcancer.se