Cancervaccinforskare på Akademiska belönas med Athenapriset

– Utmärkelsen är ett mycket hedrande erkännande för ett vaccinkoncept som skulle kunna användas vid de flesta cancertyper där modertumören eller dottersvulsterna är åtkomliga för injektion av vaccinet. Resultaten från vår första studie på patienter med spridd njurcancer på Akademiska sjukhuset är klart lovande, men större studier krävs innan vi vet om vårt vaccin får en plats i den etablerade cancervården, säger docent Alex Karlsson-Parra.

Tillsammans med sina medarbetare har Alex Karlsson-Parra ägnat 15 års forskningsarbete åt utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin som, till skillnad från andra cellbaseradecancervacciner, använder vita blodkroppar från friska blodgivare, inte patientens egna immunceller. Han är även forskningschef på bioteknikföretaget Immunicum som utvecklar terapeutiska cancervacciner.

Fördelen med det nya vaccinet är att det möjliggör tillverkning i större skala och därmed kan ge fler cancerpatienter tillgång till behandling. Immuncellerna odlas ut till dendritiska celler som aktiveras genom en immunologisk chockbehandling. Efter aktivering fryses cellerna in i portioner om 10 miljoner celler, en lagom dos att injicera i en tumör.

I en pilotstudie på Akademiska sjukhuset har cancervaccinet testats på tolv patienter med spridd njurcancer. Resultaten är lovande med förlängd medianöverlevnad, men patientunderlaget är för litet för att dra säkra vetenskapliga slutsatser. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår ytterligare en studie med patienter med primär levercancer och inom kort startar en större europeisk studie med ett hundratal njurcancerpatienter.

Athenapriset är sjukvårdens största pris till klinisk forskning. Priset utdelas torsdagen den 4 december i samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma då pristagaren erhåller ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. Bakom priset står VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin.