Nytt nationellt canceruppdrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nytt nationellt canceruppdrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu förbättras vården för patienter med den ovanliga cancersjukdomen sarkom, som drabbar 600 svenskar om året och ställer höga krav på samverkan inom sjukvården. Från den 1 november har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett nytt nationellt uppdrag.

Sjukhuset beräknar att kunna bygga ut verksamheten för sarkompatienter med 30 procent tack vare det nya nationella uppdraget.

− Det är väldigt roligt att vi får förtroendet. Utöver att vi kommer kunna utöka vår verksamhet kommer vi dessutom kunna utöka vår forskning, vilket på sikt ökar vår kunskap om sjukdomen, säger Andreas Muth, läkare inom kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det nationella uppdraget att behandla sarkom delas mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Tillsammans står man för rikets mest avancerade diagnostik och behandling av sarkom. Redan i dag remitteras patienter från hela landet ofta till något av dessa sjukhus när de har särskilt komplicerade behov.

Att behandla sarkom innefattar flera specialiteter inom kirurgi, ortopedi, onkologi, kvinnosjukvård och patologi. Gemensamt för sjukdomarna är att de uppstår någonstans i kroppens stödjevävnader – fett, bindväv, muskler, kärl, brosk eller skelett.

− För patienterna innebär vårt nya uppdrag ett bättre multidisciplinärt omhändertagande. Många av sjukhusets specialiteter är involverade i sarkomsjukdomarna, där vi nu kommer kunna jobba ännu tätare tillsammans, säger Andreas Muth, läkare inom kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På Mölndals sjukhus behandlas skelettsarkom, som är en av de svårare sarkomsjukdomarna och omfattar ungefär 120 patienter om året.

− För vår ortopediska verksamhet innebär uppdraget att vi kan optimera vården av dessa svårt sjuka patienter. Med ett tätt samarbete mellan de olika specialiteterna på universitetssjukhuset kan vi förbättra behandlingen av sarkom, bland annat via våra forskningsinsatser, säger Henrik Malchau, verksamhetschef vid den ortopediska verksamheteten på Mölndals sjukhus.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se