Cancerpatienter kan delta i behandlingsstudier i hela regionen

En regional klinisk prövningsenhet inom cancervården är på väg att byggas upp i sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet är att patienter ska få större möjligheter att delta i behandlingsstudier.

– Det ger patienter tillgång till nya läkemedel och kunskaper till vården, säger Curt Peterson, professor i klinisk farmakologi vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Curt Peterson är expert på cancerläkemedel och leder regionens arbete med ordnat införande, alltså likvärdig bedömning, av nya cancerläkemedel för att regionens cancerpatienter ska få likvärdiga behandlingar. Han har tillsammans med Agneta Jansson, regional samordnare av klinisk cancerforskning vid Regionalt cancercentrum sydöst, RCC Sydöst, drivit arbetet med att få igång en regional klinisk prövningsenhet (KPE).

Lista med pågående studier
Tillsammans med ansvariga för de kliniska prövningsenheterna i regionen har de nu gjort en sammanställning av pågående kliniska behandlingsstudier som rekryterar patienter, som uppstart till ett regionalt KPE. Listan, som publiceras och uppdateras på RCC Sydösts webbplats, presenterar kortfattat studierna utifrån diagnos, syftet, vad det innebär för patienten och ger kontaktuppgifter till huvudprövare och forskningssjuksköterska.

– Nu kan behandlande läkare få en överblick över vilka studier som pågår i hela regionen och möjlighet att anmäla sina patienter till den studie som kan passa, säger Agneta Jansson.

Nödvändigt med samarbete
Även om kliniska studier innebär mycket arbete så är det nödvändigt att gå mot nationell och regional samverkan eftersom läkemedelsföretagen koncentrerar sina prövningar till färre länder och större centra, menar Curt Peterson.

– Tiden för stora läkemedelsstudier är förbi. Nu forskar man på så små patientgrupper att det är nödvändigt att ha större patientunderlag om man som region ska vara intressant ur forskningssynpunkt.