Cancerpatienter får tillgång till bröstcancertestet Mammaprint

Cancerpatienter får tillgång till bröstcancertestet Mammaprint via webben

Minst 20 % mindre cellgiftsbehandling tack vare bröstcancertestet MammaPrint, som borgar för bästa möjliga vård för patienterna och sänker sjukvårdens kostnader.

Stockholm, 3 november 2015 – Nu blir bröstcancertestet MammaPrint tillgängligt för läkare och deras patienter i Sverige, via myTomorrows internetplattform. myTomorrows erbjuder läkare och deras patienter tillgång till prövningsläkemedel och molekylärdiagnostiska test för att hjälpa läkare i sitt beslutsfattande och i sina kontakter med patienterna.  Detta sker genom ett samarbete mellan webbplattformen myTomorrows och molekylärdiagnostik-företaget Agendia som ett led i deras diagnostikservice.

MammaPrint är ett bröstcancertest som görs med hjälp av mikromatris och chip-teknik.

MammaPrint mäter mRNA-nivån hos 1 900 olika gener där uttrycket hos 70 specifika gener mäts sex gånger för att undersöka dem mer detaljerat. Resultatet av MammaPrint ger en tydlig fingervisning: det finns antingen en låg risk för att metastaser ska utvecklas (”god prognos”) eller en stor risk för att metastaser ska utvecklas (”dålig prognos”).

Testet hjälper läkare att avgöra huruvida en enskild patient behöver ytterligare cellgiftsbehandling eller kan undvika det. Studier har visat att med MammaPrint kan minst 20 % fler kvinnor med bröstcancer på ett tidigt stadium undvika cellgiftsbehandling. Tack vare detta får dessa kvinnor en bättre livskvalitet och det bidrar även till en mer ansvarsfull hantering av sjukvårdens ekonomi. Hittills har testet haft en positiv effekt på livskvaliteten för över 50 000 bröstcanceröverlevande världen över. MammaPrint har fått sex godkännanden av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA, är CE-certifierat och backas upp av grundliga vetenskapliga studieresultat.

Inkluderat i internationella riktlinjer för bröstcancer

Mammaprint är inkluderat i internationella riktlinjer för bröstcancer och både ESMO (European Society for Medical Oncology) och NCCN (National Comprehensive Cancer Network) refererar till Mammaprint i sina riktlinjer för klinisk praxis för bröstcancer.

MammaPrint uppfanns av den holländska molekulärbiologen Prof. Laura van ’t Veer på Nederländernas Cancerinstitut. Testet utvecklades vidare och lanserades på marknaden av Agendia. År 2015 tilldelades Prof. Van ‘t Veer det prestigeladdade priset European Inventor Award från det Europeiska Patentverket med motiveringen att: ”hennes arbete har revolutionerat cancerdiagnostiken genom att göra det möjligt att skräddarsy behandlingen efter varje enskild patients behov”.

Guido du Pree, Chief Diagnostic Officer på myTomorrows ,säger följande:

”Vi är stolta över att kunna erbjuda MammaPrint i vår serviceportfölj. Denna typ av molekulärdiagnostiskt test är en viktig service på vår patientorienterade plattform tillsammans med de program som vi redan erbjuder där man kan komma i fråga för läkemedelsprodukter redan i ett tidigt skede. Läkare och deras patienter får tillgång till en omfattande portfölj av de senaste molekulärtesten med målet att hjälpa dem att hitta rätt behandling. Vårt syfte är att förbättra informationsdrivet beslutsfattande när det gäller medicinska behandlingar och möjliggöra rationell farmakoterapi. När vi nu erbjuder MammaPrint rör vi oss tydligt i den riktningen.”

Guido Brink, Agendias Vice President Regulatory Affairs & EU Market Access säger följande:

”Vi på Agendia är mycket stolta över att kunna erbjuda MammaPrint och tillhörande tester i Sverige via den innovativa plattformen myTomorrows, som hjälper läkare och deras patienter att snabbare komma åt prövningsläkemedel och viktig diagnostik när behovet är stort.”

”MammaPrint FFPE ger bättre samtal mellan läkare och patienter vid den kritiska tidpunkt då behandlingsbeslut ska fattas. Testresultaten eliminerar de oklarheter som kan uppstå med de ”Interimresultat” som man får på andra testplattformar och gör det enklare för patienter och läkare att väga in denna och andra faktorer när de ska fatta gemensamma beslut om de relativa fördelarna med cellgiftsbehandling och endokrin behandling.”

Åtkomst till MammaPrint

Sjukvårdspersonal och patienter som är intresserade av MammaPrint-testet hittar mer information på https://mytomorrows.com/dx/optimerad-kemoterapi-for-brostcancer-i-tidigt-skede/?lang=sv Endast registrerad sjukvårdspersonal kan beställa testet genom plattformen myTomorrows. Patienter som är intresserade av testet kan prata med sin läkare.