Cancermediciner ger tydliga framgångar

Kortfattat vill vi (läkare och patientföreträdare) här ge några exempel på tydliga framgångar med användandet av cancermediciner i ett längre tidsperspektiv. Tyvärr har vissa delar av professionen under en lång rad av år underskattat betydelsen av bra cancermediciner vilket resulterat i en alltför långsam introduktion, speciellt i vissa regioner. Läs hela repliken på SvD Brännpunkt