Cancermedicin skyddar längre än tidigare känt

Cancermedicin skyddar längre än tidigare känt

Den som behandlats med läkemedlet tamoxifen efter hormonberoende bröstcancer har större möjlighet att överleva också på lång sikt. Det visar en ny studie från en forskargrupp vid Lunds och Linköpings universitet.

– Resultatet leder förhoppningsvis till att fler kvinnor kommer att fullfölja behandlingen, säger läkaren och forskaren Maria Ekholm.

Tamoxifen brukar ges som tilläggsbehandling efter hormonberoende bröstcancer för att minska risken för återfall och död i sjukdomen. Hittills har det varit oklart vilken betydelse läkemedlet har på mycket lång sikt. Det är detta som utretts i studien, som publicerats i den ansedda tidskriften Journal of Clinical Oncology.

Studien omfattar 564 kvinnor som på 1980-talet opererades för bröstcancer i Södra och Sydöstra sjukvårdsregionerna. Kvinnorna, som inte hade passerat klimakteriet, lottades därefter till att antingen få tamoxifen under två år eller ingen ytterligare behandling. Resultatet visar att efter 25 års uppföljning var risken att dö i bröstcancer 27 % lägre i gruppen som behandlats med tamoxifen, jämfört med de kvinnor som inte fått någon behandling.

– Detta är viktiga nyheter för våra patienter, menar Maria Ekholm. Hon är överläkare i Jönköping och doktorand vid Lunds universitet, och har genomfört studien, som leds av docent Lisa Rydén vid Lunds universitet, tillsammans med en forskargrupp från Lund och Linköpings universitet.

Många kvinnor avbryter nämligen behandlingen eftersom den kan ge klimakterieliknande biverkningar som svettningar, vallningar och torra slemhinnor.

– Den rekommenderade behandlingstiden är idag 5-10 år. Det ska vi inte ändra på, men förhoppningsvis kan våra resultat övertyga de kvinnor som tidigt vill avbryta behandlingen om vikten av att åtminstone hålla ut under 2-3 år, framhåller Maria Ekholm.

– Risken för återfall vid bröstcancer blir aldrig noll, hur väl vi än försöker behandla våra patienter. Men det handlar om att på bästa sätt utnyttja de behandlingsalternativ vi har för att minska riskerna.

Ett annat problem kan vara att vissa kvinnor som tagit tamoxifen känner otrygghet när behandlingen närmar sig sitt slut.

– Våra resultat visar att den positiva effekten av tamoxifen kvarstår under en mycket lång tid efter det att man slutat ta tabletterna. Detta kan öka patienternas trygghet, menar Maria Ekholm.

Eftersom studien visar att tamoxifen verkligen gör skillnad på lång sikt, så anser hon att kvinnor som tvekar på grund av biverkningarna bör erbjudas stöd för att fullfölja behandlingen.

Vetenskaplig artikel i Journal of Clinical Oncology

Two Years of Adjuvant Tamoxifen Provides a Survival Benefit Compared With No Systemic Treatment in Premenopausal Patients With Primary Breast Cancer: Long-Term Follow-Up (> 25 years) of the Phase III SBII:2pre Trial
Maria Ekholm, Pär-Ola Bendahl, Mårten Fernö, Bo Nordenskjöld, Olle Ståhl och Lisa Rydén.

Journal of Clinical Oncology
Länk till artikeln: http://jco.ascopubs.org/content/early/2016/05/05/JCO.2015.65.6272.abstract?sid=c4c4b820-89d7-4245-965c-6543d1f9a444

Kontakt:

Maria Ekholm, doktorand vid Lunds universitet, läkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, tel 0706-606960 och maria.ekholm@med.lu.se

Lisa Rydén, docent vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, tel 070-672 09 23 och lisa.ryden@med.lu.se