Cancerläkare och professor i religionspsykologi släpper eftertänksam bok om döden

Bokomslag: Den ofrånkomliga gåtan

Döden är oundviklig, men den ena bortgången är ändå helt olik den andra. Ibland är döden efterlängtad, och andra gånger är den ofattbar och nedbrytande. Den kan även vara en mix av båda. Och vad skiljer rädslan för att dö från rädslan att vara död? I Den ofrånkomliga gåtan diskuterar och samtalar cancerläkare Peter Strang och professor Owe Wikström ödmjukt och varmt kring en mängd tunga frågor om just döden.

– Den här boken är till för att tänka med och samtala kring och ger inga precisa svar. Vi har tidigare skrivit läroböcker i ämnet, men i denna bok försöker vi vara mer personliga och resonerande. Syftet är här vare sig översikt eller tvärvetenskap. Snarare hoppas vi att boken kan fungera som en essä, ge food for thoughts kring det helt självklara men samtidigt undanglidande: att vi alla en gång ska föras ”dit vi inte vill”, säger Peter Strang.

Trots att vi alla kommer att dö, är just döden något som nästan inte syns i samhällen i väst idag. Det är något osynligt, inget man talar om. Men trots det tänker alla på det ibland. Att vi ska dö. Men är det alls något att bry sig om? Vi kommer ju ändå inte att få svar på frågan om vad döden innebär så länge vi lever. Döden förblir Den ofrånkomliga gåtan. Dock, under ytan finns ofta en oro. Så vad händer med oss när vi är i dödens närhet? Finns det positiva värden? Eller är allt ett lidande? Kan en personlig tro lindra oro eller utgör den snarare ett hinder när man ska dö? Och vad skiljer rädslan för att dö från rädslan att vara död?

Finns det några skäl att fundera över vad döden innebär i all sin hemlighet? Ja, det gör det faktiskt. Livet och döden hör ihop och våra föreställningar om döden kommer att påverka oss i våra liv. Ska vi acceptera det lidande som döden kan innebära? Eller passa på att njuta av livet, eftersom livet här och nu är det enda som finns?

Dessa och många andra frågor diskuterar Owe Wikström och Peter Strang i en dialog. Båda har både personligen och i sitt arbete erfarenhet av existentiella livsfrågor.

Peter Strang är cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet, samt överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa cancersektion.

Owe Wikström är professor i religionspsykologi, präst, psykoterapeut samt prisbelönt författare och omtyckt föreläsare.