Cancerforskning på Nus med unik 3D-teknik

Cancerforskning på Nus med unik 3D-teknik


Daniel Öhlund är en av tre nya gruppledare vid WCMM på Norrlands universitetssjukhus. Forskningen på bindvävens betydelse vid cancer i bukspottkörteln görs i en unik 3D-modell.

En tredimensionell organoidplattform som minskar behovet av försöksdjur? Daniel Öhlund vid Norrlands universitetssjukhus använder teknik i absoluta fronten när han nu startar sitt forskningsprojekt kring cancer i bukspottkörteln.

– Det är en av våra mest dödliga cancersjukdomar och eftersom vi inte har någon bra behandling på gång är ny kunskap mycket angelägen, säger han.

Daniel Öhlund är en av tre nya gruppledare vid WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin, en storsatsning av Wallenbergstiftelsen i samarbete med Västerbottens läns landsting och Umeå universitet och med stöd från Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. I Umeå satsar centrumet på områdena cancer, infektionsbiologi, neurovetenskap och metabolism inklusive diabetessjukdomar.

Fokus för Daniel Öhlunds forskning är bindväven. Att dödligheten är så hög vid bukspottkörtelcancer tror man nämligen beror på att andelen bindväv där är ovanligt hög.

Daniel som lockats till Umeå och WCMM från USA utvecklade där tillsammans med sina kollegor tredimensionella ”organoider”. De gör att man bland annat kan studera hur cancercellerna samspelar med det han kallar ”bindvävsfabriken”, de så kallade fibroblasterna.

Tredimensionella miniorgan

– Nu kan vi odla cancerceller i tre dimensioner i ett konstgjort bindvävsextrakt. När vi tillsätter ”näring” växer det ut miniorgan, tredimensionella ”bollar”. Modellen minskar behovet av försöksdjur och gör att vi lätt kan se hur cancerceller och fibroblaster interagerar med varandra.

Under sin tid i USA visade Daniel att det finns både ”goda” och ”onda” undergrupper av fibroblaster. Sådana som stimulerar tumören att överleva och sådana som kan hindra att den växer. Daniel hoppas att i framtiden kunna utveckla läkemedel som dödar de ”onda” varianterna som hjälper tumören.

– Organoidmodellen gör att vi kan testa olika ”hämmare”. På så vis hoppas vi kunna bryta samspelet mellan cancerceller och bindväven och därigenom bromsa tumörtillväxten, säger han.

Mer information: Daniel Öhlund, telefon: 070-555 40 86, e-post: daniel.ohlund@umu.se