Ny rapport: Fler får cancer – så vänder vi trenden

Hur ska samhället rusta när allt fler kommer att drabbas av cancer i framtiden? Det var temat på Cancerfondens seminarium på onsdagen, då årets Cancerfondsrapport presenterades. Två ministrar och en rad andra beslutsfattare och intresserade åhörare fanns på plats i den välfyllda lokalen.

Den nya rapporten lyfter fram flera viktiga framtidsfrågor. Hur många kommer att insjukna och leva med cancer? Vad kommer det att betyda i form av lidande och samhällskostnader? Nya prognoser i Cancerfondsrapporten visar att ungefär dubbelt så många som i dag kommer att leva med cancer år 2040, och att kostnaden samtidigt ökar dramatiskt. Från dagens 36 miljarder kronor om året till nästan det dubbla, enligt en ny beräkning för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

Så kan trenden styras åt rätt håll

På seminariet diskuterades vad som kan göras för att vända den här utvecklingen.

– Även om det är dystra siffror i prognoserna så är det också någonting väldigt hoppfullt i att om vi gör rätt saker i dag kan vi faktiskt stävja en del av den här utvecklingen. En viktig del är naturligtvis det förebyggande arbetet – vi gör för lite av det i dag, sade folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström.

Han pekade framför allt på en rad förslag från regeringen för att minska rökningen, som skulle kunna ta Sverige närmare ett slutdatum för rökningen. Det skulle minska insjuknandet i cancer och dessutom frigöra resurser till de cancerformer som vi inte kan komma åt med förebyggande insatser, poängterade han.