Cancerfonden välkomnar regeringens förslag om 18-årsgräns för solarium

Cancerfonden välkomnar regeringens förslag om 18-årsgräns för solarium

Hudcancer är den cancersjukdom som ökar mest av alla cancerdiagnoser. Forskning visar att risken att drabbas av hudcancer ökar dramatiskt vid solariesolande i unga år. Cancerfonden anser att en 18-årsgräns för solarium är avgörande för att vända den negativa utvecklingen.

– Det senaste decenniet har antalet hudcancerfall ökat lavinartat. Att skydda unga från den skadliga UV-strålningen i solarier är ett viktigt beslut för att kunna vända den dystra utvecklingen, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar mest i Sverige och de senaste åren har insjuknandet ökat dramatiskt. Antalet fall av malignt melanom har mer än fördubblats sedan år 2000. Enligt en prognos från 2016 som Cancerfonden har gjort tillsammans med Folkhälsomyndigheten kommer fem gånger så många att drabbas av hudcancer år 2040. Den främsta yttre riskfaktorn är UV-strålning från solen och från solarier.

Solariesolande har av Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC, klassat som cancerframkallande och en sammanställning av studier visar att risken att drabbas av malignt melanom ökar med 75 procent vid användningen av solarier före 30 års ålder. Solariesolande är, tillsammans med cigarettrökning, en mycket stark riskfaktor för cancer.

– Vi vet att risken att drabbas av malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, ökar markant vid solarieanvändning i tonåren. För att minska insjuknandet i hudcancer behöver vi både lagstiftning och informationsinsatser. I dag har det tagits ett steg i rätt riktning, nu är det viktigt att riksdagen röstar igenom förslaget, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Statistik och fakta

3 700 personer fick diagnosen malignt melanom 2014
Drygt 500 personer avled av sjukdomen 2014
En prognos från Cancerfonden och Folkhälsomyndigheten visar (2016) visar att hudcancer är den diagnosgrupp som kommer öka mest framöver. Enligt prognosen kommer fem gånger så många att drabbas år 2040.
Länder som redan infört åldersgräns är Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Island och Storbritannien.