Cancerfonden satsar på bukspottkörtelcancer

Cancerfonden satsar på bukspottkörtelcancer

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge anslag till ytterligare tolv forskartjänster.  Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och tack vare tjänsterna kan de fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Speciellt för i år är att Cancerfonden gör en särskild satsning på diagnosen bukspottkörtelcancer.

Tack vare intensiv forskning har det skett framsteg inom diagnostik och behandling för flera olika cancerformer. Bukspottkörtelcancer, även kallad pankreascancer, är tyvärr ett undantag. I dagsläget saknas effektiva behandlingsmetoder och dödligheten är hög. Prognosen har inte förbättrats under de senaste decennierna och bukspottkörtelcancer håller på att bli en av de vanligaste orsakerna till cancerrelaterad död.

– Det är glädjande att i år kunna göra en särskild satsning på forskare som inriktar sig på bukspottkörtelcancer. Det är en cancerform som fortfarande har en dålig prognos och behovet av nya och effektiva behandlingsmetoder för att upptäcka och behandla sjukdomen är stort, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Den särskilda satsningen, Fellowship i pankreascancerforskning, tilldelas Daniel Öhlund vid Umeå universitet och Linda Bojmar vid Karolinska institutet.


Fotograf: Mattias Pettersson

Daniel Öhlunds forskningsprojekt undersöker hur samspelet mellan tumörcellerna och den omgivande stödjevävnaden bidrar till cancercellernas tillväxt och spridning.

– Jag är mycket tacksam för det här bidraget från Cancerfonden. Med vårt forskningsprojekt hoppas vi kunna utveckla nya läkemedel som blockerar interaktionen mellan cancercellerna och stödjevävnaden. Det skulle förbättra prognosen avsevärt för patienter med bukspottkörtelcancer, säger Daniel Öhlund.

Linda Bojmar studerar mekanismer för hur cancerceller från pankreascancer sprider sig och bildar dottertumörer i levern.

De övriga tio anslagen är:

Junior Investigator Award som tilldelas två forskare och finansieras i sex år. En av dem är Maria Genander vid Karolinska institutet vars forskning syftar till att ta nya behandlingsstrategier för hudcancer.

Senior Investigator Award tilldelas Göran Jönsson vid Lunds universitet som söker effektivare diagnos och behandling för hudcancerformen malignt melanom. Tjänsten finansieras i sex år.

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på halvtid som tilldelas två forskare. En av dem är Christofer Juhlin vid Karolinska institutet som forskar på sköldkörtelcancer.

Senior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst som går till Markus Hansson vid Lunds universitet. Han studerar hur utvecklingen av myelom kan förhindras.

Postdoktortjänster tilldelas fyra unga forskare som disputerade för max fem år sedan. Tjänsterna finansieras i tre år. En av dem som får en postdoktortjänst är Visjna Radulovic vid Lunds universitet som forskar på akut lymfatisk leukemi, den vanligaste formen av barncancer.

Cancerfondens anslagsutdelning
Med tolv nya forskartjänster är det totalt 55 forskare som i år har sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Cancerfondens styrelse har för år 2017 avsatt rekordsumman 499 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är en ökning med 45 miljoner kronor sedan föregående år. Av dessa går 41 miljoner till forskartjänster varav 9,5 miljoner går till de tolv nya forskartjänsterna. Under de drygt 66 år som Cancerfonden funnits har närmare tio miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning. Pengarna går i huvudsak till forskningsprojekt men också till forskartjänster, stipendier med mera.