Cancerfonden ger anslag till elva nya forskartjänster

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskare som får anslag till lön av Cancerfonden. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och kan tack vare finansieringen fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning.

– Konkurrensen om Cancerfondens forskartjänster var stor. Det är glädjande att se att det finns så många som vill ta sin forskning vidare – både unga lovande och mer etablerade forskare, och det är bra för Sverige som forskningsnation, säger professor Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. De som 2015 får anslag till lön är följande:

Klinisk cancerforskartjänst: Tilldelas två forskare.
Fredrik Liedberg, Lunds universitet, tilldelas anslag för en klinisk forskartjänst. Han forskar om urinblåsecancer och undersöker bland annat om snabbspår för utredning av personer som har blod i urinen kan göra att cancerdiagnosen inte fördröjs, vilket ofta är fallet i dag. Fredrik Liedberg testar även om en operation genom urinröret kan minska risken för återfall samt försöker hitta mer exakta sätt att förutsäga cancerns utveckling och hur patienterna svarar på behandling.
Sophia Zackrisson, Lunds universitet. Hon utvärderar om en ny metod, tomosyntes, är bättre på att hitta bröstcancer än dagens mammografi. Detta görs i en studie som omfattar 15 000 kvinnor i Malmö. En förhoppning är att tomosyntes även kan bidra till att fler deltar i screening eftersom metoden är bekvämare då bröstet inte behöver klämmas ihop.

Senior Investigator Award: Tilldelas i år tre forskare och tjänsterna finansieras under sex år.
Yenan Bryceson, Karolinska institutet, forskar om vita blodkroppar, cytotoxiska lymfocyter, som har förmågan att döda tumörceller.
Kajsa Paulsson, Lunds universitet, forskar om olika typer av cancer där cellerna har för många eller för få kromosomer. Hon vill förstå de grundläggande mekanismer som styr utvecklingen av cancerceller och därmed kunna hitta verktyg för att bättre anpassa behandling för varje enskild patient.
Anna Bill Axelson, Uppsala universitet, hennes forskning syftar till att öka kunskapsläget, minska överbehandling och öka livskvaliteten hos män med prostatacancer.

Young Investigator Award: Tilldelas i år Cristian Bellodi, Lunds universitet. Hans forskning handlar om små RNA-molekyler och deras koppling till cancer. RNA är en form av budbärarmolekyl som behövs när proteiner bildas. Tjänsten finansieras i sex år.

Postdoktortjänster: Fem tjänster går till unga forskare som har disputerat för högst fyra år sedan. En av dem som får en postdoktortjänst på tre år är Rajesh Somasundatam vid Lindsköpings universitet. Han forskar om blodcellens mognadsprocess och länken mellan blodbildning och leukemi.

Cancerfondens styrelse har för år 2015 avsatt 430 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det är en ökning med sexton miljoner sedan föregående år. Cirka 40 miljoner av dessa går till forskartjänster och forskarmånader.