Cancerfonden fördubblar antalet forskartjänster

Cancerfonden fördubblar antalet forskartjänster

Ytterligare 28 cancerforskare får sina tjänster finansierade av Cancerfondens forskningsnämnd. Det är mer än dubbelt så många jämfört med förra året.

Finansieringen av forskartjänster ger forskarna möjlighet att fördjupa sig inom sina respektive områden. För att kunna säkra en kontinuerlig finansiering av svensk högkvalitativ cancerforskning har Cancerfondens styrelse i år avsatt rekordsumman 614 miljoner kronor.

Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. Foto: Andrea Björsell

– Genom finansiering av den främsta svenska cancerforskningen kan vi öka chanserna för fler forskningsgenombrott och därmed få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Det är därför mycket glädjande att vi, tack vare alla gåvor från privatpersoner, organisationer och företag, kan finansiera ytterligare 28 forskartjänster, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

56 nya forskartjänster

I år finansierar Cancerfonden totalt 56 forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

Cancerfondens styrelse har för år 2018 avsatt 614 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är en ökning med 97 miljoner kronor sedan föregående år. Av dessa går 57 miljoner till forskartjänster varav 25 miljoner går till de 28 nya forskartjänsterna. Cancerfonden har sedan starten delat ut drygt tio miljarder kronor till svensk cancerforskning. Pengarna går i huvudsak till forskningsprojekt men också till forskartjänster, stipendier med mera.

Läs mer – så fungerar ansökningsprocessen

Nya forskartjänster 2018:

Postdoktortjänster
Tio tjänster går till unga forskare som ska ha disputerat för max fem år sedan. Tjänsterna finansieras i tre år.

Junior Investigator Award
Tilldelas i år fyra forskare och tjänsterna finansieras i sex år. Tanja Charles Stocks vid Lunds Universitet är en av dem som i år har tilldelats tjänsten för sin forskning kring prostatacancer och om fetma, samt hur relaterade kardiometabola faktorer och ärftlighet påverkar risken för spridd prostatacancer eller risk att dö av sjukdomen.

Senior Investigator Award
Tjänsten tilldelas i år tre forskare och finansieras i sex år.

Junior Clinical Investigator Award
Är en sexårig klinisk forskartjänst på halvtid och tjänsten tilldelas i år fyra forskare.

Senior Clinical Investigator Award
Tjänsten är en klinisk forskartjänst på 50 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Tjänsten tilldelas i år fem forskare. Theodoros Foukakis vid Karolinska institutet är en av dem som har erhållit tjänsten för sina studier för individanpassad behandling vid hormonkänslig bröstcancer. Genom avancerade molekylära analyser identifieras vilka tumöregenskaper som är avgörande för behandlingseffekten av cytostatika och målriktade mediciner.

Fellowships i pankreascancerforskning
Med syfte att ytterligare stärka svensk pankreascancerforsning utlyser nu Cancerfonden två Fellowships.