Cancerfonden finansierar elva nya forskartjänster

Cancerfonden finansierar elva nya forskartjänster

Cancerfondens forskningsnämnd har under tisdagen beslutat att ge anslag till elva cancerforskare som får fördjupa sig inom sitt forskningsområde under de kommande åren. I år delar Cancerfonden totalt ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning.

– Det är särskilt glädjande att flera av dessa tjänster går till forskare som inriktar sig på cancerformer som fortfarande har sämre prognos, såsom hjärntumörer, lungcancer och tumörer i huvud- och halsregionen, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfonden utser varje år omkring tio nya forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och kan tack vare anslagen från Cancerfonden skapa en långsiktighet i sin forskning. I år kommer totalt 56 cancerforskare ha sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Nya forskartjänster för 2016 är:

Junior Investigator Award
Tilldelas i år fyra forskare. Tjänsterna finansieras i sex år. En av dem är Marika Nestor vid Uppsala universitet, som forskar om ny, målsökande behandling vid skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.

Senior Investigator Award
Tjänsten går till Anna Dimberg vid Uppsala universitet för hennes forskning om hur blodkärlen påverkar utvecklingen av en aggressiv form av hjärntumör, glioblastom, med syftet att hitta mer effektiva sätt att behandla sjukdomen. Tjänsten finansieras i sex år.

Junior Clinical Investigator Award
Är en sexårig klinisk forskartjänst på halvtid.

Senior Clinical Investigator Award
Patrick Micke vid Uppsala universitet tilldelas en sexårig klinisk forskartjänst på 70 procent. Den andra delen av arbetstiden ska gå till kliniskt arbete. Patrick Micke forskar om hur immunförsvaret påverkar cancertillväxt och vilka patienter med lungcancer som har nytta av nya, effektiva immunterapier.

Postdoktortjänster
Fyra tjänster går till unga forskare som ska ha disputerat för max fem år sedan. Tjänsterna finansieras i tre år. En av dem som får en postdoktortjänst är Clotilde Wiel vid Göteborgs universitet. Clotilde ska undersöka antioxidanters effekt på spridningen av lungcancer.

Cancerfondens styrelse har för år 2016 avsatt 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är en ökning med 18 miljoner kronor sedan föregående år. Av dessa går 36 miljoner till forskartjänster varav 9,2 miljoner går till de elva nya forskartjänsterna. Under de drygt 60 år som Cancerfonden funnits har närmare nio miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning. Pengarna går i huvudsak till forskningsprojekt men också till forskartjänster, stipendier med mera.