Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning
Tack vare medicinska framsteg överlever numera cirka 8 av tio barn sin cancersjukdom. Men utvecklingen innebär också att fler drabbas av sena komplikationer som trötthet, koncentrationssvårigheter och påverkan på vissa organ, till exempel hjärta, njurar och bröstkörtlar. För att erbjuda överlevarna bättre uppföljning och behandling har Akademiska sjukhuset startat en ny mottagning.

– Mottagningen för sena komplikationer startade i februari i år. Målgruppen är barn som fått en cancerdiagnos före 18-årsålder. När de blivit myndiga kallas de till ett besök för att träffa en läkare specialiserad på cancer eller blodsjukdomar hos vuxna tillsammans med en barncancerspecialist Syftet är att mer systematiskt följa upp denna grupp, säger Ulla Martinsson, överläkare vid onkologsektionen.

På mottagningen sker en genomgång av vilken behandling man fått och vilka risker det finns för sena komplikationer. Man kommer också överens om hur uppföljningen ska se ut. Som grund för uppföljningsbeslut finns sedan våren 2016 ett nationellt vårdprogram för dessa patienter.

– De som önskar kommer senare att kallas till uppföljande besök på onkologmottagningen. I nuläget har vi möjlighet att träffa tre patienter per vecka, fortsätter Ulla Martinsson. Vi ska också se till att de som behöver göra regelbundna undersökningar av hjärta, njurar, bröstkörtlar med mera får göra det. Framtiden får utvisa hur mycket denna mottagning behöver byggas ut. De personer som har behandlats för en leukemi kommer att få motsvarande uppföljning vid hemetologsektionen.

I Sverige insjuknar cirka 300 barn och ungdomar i cancer varje år. Ungefär en tredjedel har någon form av leukemi, en tredjedel hjärntumör och drygt en tredjedel en tumör som sitter i något annat organ. Överlevnaden har ökat drastiskt de senaste 40 åren, från 25 procent i början av 70-talet till 80 procent i dag. Men tuffa behandlingar gör att många av överlevarna drabbas av komplikationer senare i livet.

Närmare två tredjedelar av alla barn som fått cancer behandlas för någon form av sen komplikation, eller seneffekt som det också kallas. Hos hälften är problemen betydande och påverkar det dagliga livet. Det gäller till exempel barn som behandlats för cancer i centrala nervsystemet som flera år efter avslutad behandling kan ha problem med självuppfattning och identitet.


För mer information, kontakta:

Ulla Martinsson, överläkare i onkologi, Akademiska sjukhuset,
telefon: 018-611 86 94, e-post: ulla.martinsson@akademiska.se