“Cancer Moonshot” sätter fokus på gränsöverskridande samarbeten inom forskning och innovation

“Cancer Moonshot” i Sverige sätter fokus på gränsöverskridande samarbeten inom forskning och innovation för patienter med cancer

Idag samlades ett tjugotal beslutsfattare och experter vid ett rundabordssamtal för att diskutera möjligheterna till ökat forskningsutbyte mellan Sverige och USA och bättre vård av patienter med cancer. Värd för rundabordssamtalet var USAs ambassadör, Azita Raji, och ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, i samarbete med biopharmaföretaget Bristol Myers-Squibb (BMS).

I september slöts ett avtal mellan Sverige och USA om ett utbyte och samarbete kring cancerforskning. Avtalet undertecknades av Helene Hellmark Knutsson och var en del av ”Cancer Moonshot”, ett intitiativ som leds av USAs vicepresident Joe Biden med det slutgiltiga målet att utrota cancer. BMS foundation stöttar ”Cancer Moonshot” i USA och BMS Sverige har nu valt att ta en aktiv roll i det svenska arbetet kring ”Cancer Moonshot”. Dagens rundabordssamtal är det första mötet inom ramen för detta.

– Jag gläds över att kunna bjuda in till dagens samtal. En förstärkning av samarbetet mellan forskare, den privata sektorn, patientföreningar och statlig verksamhet kommer att avlägsna barriärer som kan stå i vägen för vidare forskning. Cancer, en sjukdom som påverkar oss alla, kan bekämpas genom mer forskning, utveckling och samarbete, säger Azita Raji, USAs ambassadör i Sverige.

– Avtalet mellan amerikanska Department of Health and Human Services och svenska utbildningsdepartementet angående samarbete inom cancerforskning och svensk medverkan i ”Cancer Moonshot” initiativet öppnar upp nya möjligheter för framsteg inom forskningen. Det kommer att främja patienterna men också stärka konkurrenskraften hos våra life-science företag. Våra två länder har en solid forskning inom cancerområdet och om vi fördjupar samarbetet, slår samman våra resurser och tillgängliga data för att öka vår kunskap, kommer vi att kunna uppnå mer, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Rundabordssamtalet syftar till att skapa nya möjligheter till samverkan mellan olika aktörer inom cancerområdet, med fokus på innovation och forskning här i Sverige och med USA.

– Att få ta ett viktigt initiativ som ”Cancer Moonshot” till Sverige känns såväl angeläget som inspirerande. ”Cancer Moonshot” är en möjlighet för oss att samarbeta med det gemensamma målet att hjälpa patienter – genom förebyggande, tidig diagnos och effektiv hantering av cancer. Sverige har ett gynnsamt forsknings- och innovationsklimat, vilket gör att vi verkligen kan bidra till ”Cancer Moonshot”, säger Amir Hefni, VD för BMS i Sverige.

Om ”Cancer Moonshot”
Vid sitt tal till nationen i januari 2016 utlyste president Obama bildandet av ”Cancer Moonshot” för att skynda på cancerforskningen. Initiativet, som leds av vicepresident Joe Biden, syftar till att öka insatserna för att förebygga, upptäcka och behandla cancer och slutligen utrota sjukdomen. BMS Foundation stöder “Cancer Moonshot” med 25 miljoner USD.