Publicering av fas 2-resultat för BUPI

Moberg Pharma AB meddelar att resultaten från fas 2-studien med BUPI för smärtlindring vid oral mukosit hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen har publicerats i tidskriften Pain Reports.

I början av 2016 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 2-studie som visade att BUPI (en patentsökt sugtablett med bupivakain) åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan jämfört med standardbehandling. Nu har resultaten publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pain Reports och finns tillgängliga online.

De viktigaste resultaten är:
Den primära effektvariabeln, som uppnåddes med hög statistisk signifikans, var smärta i mun eller svalg 60 min efter intag av BUPI jämfört med medelvärdet av smärta under dagen för kontrollgruppen. Gruppen som fick BUPI hade 31 % lägre smärtnivå (p=0,0032). Båda grupperna hade tillgång till gängse smärtbehandling under studien. Kontrollgruppen hade även tillgång till annat lokalt verkande bedövningsmedel för munhålan i form av en lidokaingel.
Skillnaden i munnen (svalget exkluderat) var än mer påtaglig, där BUPI reducerade smärtan med 50% jämfört med standardbehandling (p=0,0002).

För publiceringen i sin helhet, se:
http://journals.lww.com/painrpts/Abstract/latest/Effect_of_bupivacaine_lozenges_on_oral_mucositis.99956.aspx.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se