Bröstopererade patienter kallas till efterkontroll

Bröstopererade patienter kallas till efterkontroll

Patienter som opererat bort brösten vid Norrlands universitetssjukhus som förebyggande åtgärd på grund av genetisk hög risk för bröstcancer, så kallad profylaktisk mastektomi kommer att kallas till uppföljande undersökning via ett personligt brev.

– Det är väldigt beklagligt att patienten som opererat sig ändå utvecklat cancer och det lidande det medför, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Bakgrunden är att man upptäckt ett fall i Norrbotten där patienten fått bröstcancer trots att hon opererats. Som en säkerhetsåtgärd kommer alla kvinnor som är berörda att personligen kallas till en uppföljande kontroll. Patienterna kan även kontakta cancergenetiska mottagningen.

– En händelseanalys och Lex Maria anmälan är gjord utifrån det upptäckta fallet. Det pågår ett regionalt arbete med att se över rutiner. Vi kommer bl a att undersöka ett införande av multidisciplinära ronder samt att kirurger från både hand- och plastik och cancerkirurger deltar vid operationerna, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dessa operationer görs för att minska risken för dessa kvinnor att drabbas av cancer. Men det finns inga garantier att risken försvinner helt efter operation. Därför är det viktigt att kvinnorna uppsöker vården om de upptäcker en knöl.