Bröstcancerforskning belönas med Nordiska medicinpriset

Bröstcancerforskning belönas med Nordiska medicinpriset

Elizabeth Bergsten Nordström överlämnade det prestigefyllda priset till pristagarna avseende bröstcancerforskning.

Prisceremoni på Folksams huvudkontor i Stockholm

Det prestigefyllda Nordiska medicinpriset 2016 belönar cancerforskningen. Priset går till forskning om kvinnans respektive mannens vanligaste cancersjukdomar, bröstcancer och prostatacancer. De fyra pristagarna utsågs i oktober förra året och under torsdagseftermiddagen delades det ärofyllda priset ut under en ceremoni som också innehöll föreläsningar där vi som åhörare fick ta del av pristagarnas forskningsframsteg.

Pristagarna utses efter ett omfattande nomineringsförfarande och prismotiveringen för priset lyder;
”För deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande diagnostik och behandling av bröstcancer respektive prostatacancer”.

BRO’s ordförande Elizabeth Bergsten Nordström överlämnade priset, blommor och diplom till två märkbart hedrade bröstcancerforskare.

-Det är en ära för mig att som BRO’s representant få dela ut priset. Det sänder en viktig signal om patienternas delaktighet. Medicinsk forskning görs ultimativt med patienten i fokus.
Elizabeth fortsätter -Prisets betydelse för de forskare som får del av det ska heller inte underskattas, ett kvitto på betydelsen av stort engagemang och stor möda.

Heikki Joensuu, Helsingfors Universitet, prisades för sina omfattande studier rörande utvärdering av nya läkemedel för behandling av bröstcancer. Hans forskning har haft stor betydelse för utvecklingen av sådana nya behandlingsmöjligheter vid bröstcancer.

Lisa Rydén, Lunds Universitet, fick sin del av priset för sina grundläggande studier av cirkulerande tumörceller och lymfkörtelmetastaser vid bröstcancer. Hennes forskning har haft stor betydelse för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig och metastaserad bröstcancer.

Nordiska medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas ut varje år till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman är på en miljon kronor. Pristagarna utses av av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam