Forsknings- och reseanslag bröstcancer

Bröstcancerfonden, som administreras av Bröstcancerförbundet, delar årligen ut medel till svensk patientnära bröstcancerforskning, men även stöd i form av stipendier/anslag för utbildning inom bröstcancer. Även deltagande i rehabiliteringsaktiviteter, samt vissa rekreationsinsatser kan erhålla stöd ur Bröstcancerfonden. HÄR finner du en översikt över de olika stipendier/anslag som finns och när dessa utlyses och går att söka.