Bröstcancerfonden delar ut rekordsumma

Bröstcancerfonden delar ut rekordsumma
Bröstcancerfondens julklapp till bröstcancerforskningen – Drygt 14 miljoner kronor.
Lagom till jul står det klart vilka forskare som får dela på rekordsumman.

-Tack vare generösa gåvor och företagssamarbeten har fonden vuxit de senaste åren, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för Bröstcancerfonden och tillika ordförande i den forskningskommitté, som varje år utser de projekt som får bidrag ur fonden.

-Vi vill stötta patientnära klinisk forskning dvs studier som bedrivs av doktorn på golvet.  Det är ofta projekt som initieras på kliniken under den dagliga gärningen och vars forskningsresultat snabbt kommer bröstcancerpatienter till del.

Elizabeth betonar att denna typ av forskning är mycket viktig, men har svårare att få bidrag ur större fonder som tex Cancerfonden och Vetenskapsrådet. -Jag vill därmed rikta ett stort varmt tack för alla de gåvor som strömmat in till fonden.