Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse går till eldsjäl vid Centrallasarettet i Växjö

Överläkare Lena Myrskog, Växjö, får BRO:s Utmärkelse 2017 för sitt outtröttliga arbete för bröstcancersjuka kvinnor i Region Kronoberg. Här tillsammans med Elisabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.

Nu uppmärksammas hon av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, för sitt outtröttliga arbete och sin stora yrkesskicklighet.

– Jag är glad, stolt och lite rörd, säger Lena Myrskog. Det kan inte finnas något finare än att få ett erkännande från patienternas egen organisation.

Utmärkelsen delas ut idag vid en ceremoni på Piperska Muren i centrala Stockholm.

Lena Myrskog får BRO:s Utmärkelse 2017, som delas ut i samarbete med AstraZeneca, för ”sitt systematiska arbete med de bröstcancersjuka kvinnornas bästa för ögonen – och för att hon alltid finns tillgänglig för sina patienter”. I motiveringen betonas också hennes skicklighet som bröstkirurg.

När Lena Myrskog, ursprungligen från norra Skåne, kom till Centrallasarettet i Växjö för tio år sedan möttes hon av långa operationsköer, framförallt för bröstrekonstruktioner och för bröstcancersjuka kvinnor som behövde ytterligare ingrepp.

– Jag tänkte att vi måste få fart på verksamheten och ordnade extra kapacitet från sjukhuset i Ljungby, berättar hon. Vi arbetade kvällar och helger och efter ett halvår hade vi fått ordning på köerna. Sedan dess har vi ett system där en kvinna med nyupptäckt bröstcancer direkt får en tid för operation som hon behöver vänta högst en vecka på.

Förändringen har betytt oerhört mycket för de bröstcancerdrabbade kvinnorna i Region Kronoberg och ökat både trygghet och kontinuitet. Lena Myrskog arbetar efter mottot: ”Hur skulle jag själv vilja att det fungerade om det gällde mig, min syster eller min mamma?”

– Det viktiga är att tänka sig in i varje enskild patients situation, säger hon. Det finns alltid något man kan göra för att underlätta dessa kvinnors redan pressade situation.

Lena Myrskog har också ett nära och för båda parter värdefullt samarbete med Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län. Det gäller både synpunkter på planerade förändringar och praktiska saker som att samarbeta kring kurser i make up för kvinnor som förlorar hår och ögonbryn efter cytostatikabehandling.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, tycker att det är viktigt att uppmärksamma eldsjälar som under lång tid outtröttligt engagerat sig för bröstcancersjuka kvinnor, såväl medicinskt som psykologiskt.

– Det är en mycket värdig mottagare av BRO:s Utmärkelse 2017, säger hon. Lena Myrskog gör alltid det där lilla extra för sina patienter. Utöver att vara en skicklig och omtyckt bröstkirurg är hon också en uppskattad föreläsare och har en lång rad viktiga uppdrag i det strategiska arbetet med att ytterligare förbättra och effektivisera cancervården.

Har också lagt till en rad i ditt pressmeddelande, längst ner, före ”mer information”

Under samma ceremoni delades priset Årets Bröstsjuksköterska ut till Kala Hatti Önnerfält, kontaktsjuksköterska på Onkologkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

För mer information:

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande BRO, 070–288 49 39

Lena Myrskog, mottagare av BRO:s Utmärkelse, 070–794 31 05