BRO i ny stor satsning om spridd bröstcancer – vill tala om det svåra

Bakgrunden är att allt fler kvinnor lever med bröstcancer som en kronisk sjukdom.
– Nya behandlingar gör att den här gruppen blir större och större och många kan leva länge med god livskvalitet. De behöver både stöd och information, säger Elisabet Lidbrink, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varje år får ungefär 1 500 kvinnor i Sverige besked om att deras bröstcancer har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen. Det innebär att sjukdomen går in i en alltmer kritisk fas där behovet av professionellt stöd ihop med saklig information om sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter blir ännu viktigare.

BRO satsar under 2015 stort på att rikta strålkastarljuset mot kvinnor med spridd bröstcancer. Det här är året då denna bortglömda grupp ska lyftas fram och livssituationen för de här kvinnorna har hittills inte uppmärksammats tillräckligt. Webbplatsen är en del i satsningen och BRO har satt sin kvalitetsstämpel vad gäller användbarhet på innehållet som faktagranskats av onkologisk expertis.

Webbplatsen, spriddbrostcancer.se, är till för alla som vill veta mer – om vad som händer när bröstcancern har spridit sig till andra organ, vilka olika behandlingar som finns, hur man hanterar psykologiska reaktioner och hur man pratar om sjukdomen. Här finns även praktiska råd för patienter, anhöriga och andra som är intresserade.

– Tack vare bättre behandlingsmöjligheter i kombination med effektivare läkemedel kan allt fler leva länge med kronisk cancer, men då behöver de bästa tänkbara hjälp, säger Elisabet Lidbrink.

Målstyrd behandling del i framgången
Hon har i många år engagerat sig för den här gruppen hårdast drabbade och säger så här om varför de blir allt fler:

– Nya behandlingsmöjligheter har ökat förutsättningarna för långa och bra liv – trots en spridd cancersjukdom. Vi kan till exempel ge det som kallas målstyrd behandling.

Elisabet Lidbrink uppskattar BRO:s satsning på kvinnor med spridd bröstcancer:
– Det känns bra att förmedla hopp och det är viktigt att sprida information om alla de framsteg som görs.

För mer information: Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, telefon 070-288 49 39

Webbplatsen spriddbrostcancer.se har producerats av Novartis Onkologi.