Bra start för Vivolux läkemedelskandidat VLX600

Vivolux, ett svenskt läkemedelsföretag som specialiserat sig på cancerbehandling, meddelar idag att man framgångsrikt avslutat första dosnivån i Vivolux pågående fas I/II studie med bolagets läkemedelskandidat VLX600.

Läkemedelskandidaten VLX600, som under 2014 publicerats i Nature Communications, är ett av bolagets lovande projekt. Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller som återfinns i syre- och näringsfattiga delar av solida tumörer, celler som traditionell cancerbehandling inte kommer åt.

VLX600 är designad för att öka behandlingseffektiviteten vid strålbehandling och vid traditionell kemoterapi. I samarbete med Mayo Clinic Cancer Center i USA genomförs nu de första studierna i patienter med solida tumörer som inte längre svarar på konventionell cancerbehandling. Målet med studien är att bestämma lämplig dos för patienter i kommande kombinationsstudier. Bolaget planerar för maximalt 6 dossteg innan rekommenderad behandlingsdos för människa har fastställts.

I solida tumörer finns områden med bristande kärlförsörjning, där cancercellerna delar sig långsammare, då de har brist på både syre och näring. Cancercellerna hamnar i ett sovande tillstånd. När övrig tumörvävnad är död kan cellerna åter börja växa vilket innebär att solida tumörer kan vara mycket svårbehandlade med traditionell radio- eller kemoterapi. Den publicerade studien visar att Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller genom att strypa energitillförseln i cellernas kraftverk – mitokondrierna.

Hans Rosén, VD och grundare, säger: ”Det är fantastiskt att efter många års forskning få förmånen att behandla patienter. Det är en kvalitetsstämpel för våra forskare att VLX600 genererar intresse hos ledande cancerkliniker i USA som nu leder den kliniska utvecklingen. Det finns ett stort medicinskt behov av nya cancerläkemedel och VLX600 ger möjlighet att behandla cancer på ett nytt sätt”.

Joachim Gullbo, läkare, forskare och medicinskt ansvarig på Vivolux, säger: ”VLX600 är den första kandidaten i en ny klass av cancerläkemedel. Vi är mycket glada over möjligheten att få vara med och ta denna molekyl från forskningslaboratoriet till patienter”.

Vivolux grundades i Sverige 2004. Vivolux fokus är utveckling av nya terapier mot cancer. I nära samarbete med akademiska forskare vid Uppsala Universitet och på Karolinska Institutet har Vivolux utvecklat ett omfattande och unikt system för prekliniska studier av cancerläkemedel. Det inkluderar tester på färska kulturer av tumörceller från patienter, celler som odlas i tredimensionella aggregat och metoder för att utröna molekylära verkningsmekanismer av nya substanser. Flera läkemedelskandidater har kunnat identifieras och utvärderas prekliniskt, mycket av resultaten har publicerats i internationella forskningstidskrifter. Två läkemedelskandidater har fått klartecken från det amerikanska läkemedelsverket, FDA, att utvärderas på patienter. Det kliniska programmet utförs i samarbete med några av USAs ledande cancercenter. Sedan 2014 är Vivolux huvudkontor baserat i Ashburn Virginia, USA. Det svenska kontoret är lokaliserat på Astra Zenecas BioVentureHub i Göteborg.