BPH-studie visar på möjlig skyddande effekt mot prostatacancer

Prostatacancerstudie visar på skyddande effekt mot prostatacancer

”Vi är väldigt nöjda med resultaten från studien som visar att äldre patienter som behandlats med CoreTherm har en klart signifikant minskad risk för att drabbas av prostatacancer, jämfört med normalbefolkningen. För yngre patienter finns också indikation på en minskad risk för prostatacancer som dock inte är statistiskt säkerställd ännu. Resultaten är så lovande att vi anser det vara näst intill oundvikligt att inte följa upp desamma i en större studie där man också kontrollerar fler faktorer och jämförelse med män som har godartad prostataförstoring. Resultatet stärker hypotesen att CoreTherm ger ett förebyggande skydd mot prostatacancer och vi vill studera detta ytterligare. Sammantaget är detta ett genombrott och ny syn på vår behandlingsmetod.”, säger Magnus Bolmsjö, VD på ProstaLund.

ProstaLund har sedan 2013 drivit ett projekt för att undersöka CoreTherms roll avseende prostatacancer. Det har i andra studier (bl.a. Cancers 2011 (ISSN 2072-6694), no. 3, ”Risk of Prostate Cancer after Trans Urethral Resection of BPH: A Cohort and Nested Case-Control Study”) visats att patienter som behandlats med traditionell kirurgi för godartad prostataförstoring, så kallad TURP, har en förhöjd risk att drabbas av prostatacancer jämfört med normalbefolkningen. Vår hypotes är att patienter som behandlas med CoreTherm för sin prostataförstoring inte har en motsvarande förhöjd risk, utan tvärtom får ett förebyggande skydd mot att utveckla prostatacancer. För att få en oberoende granskning av detta har ProstaLund vänt sig till akademiska forskare som nu analyserat data från cirka 1 500 patienter som behandlats med CoreTherm för sin prostataförstoring med ovan nämnda resultat. Studien kommer att i sin helhet publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Forskarna planerar nu fortsatta vetenskapliga studier, inkluderande en väsentligt större klinisk studie på data från uppemot 10 000 patienter. Ett syfte är att göra en direkt jämförelse mellan CoreTherm och TURP, med avseende på risk för prostatacancer. Ett annat syfte är att studera risken för prostatacancer i patienter med godartad prostataförstoring, för att åstadkomma ett relevant jämförelseunderlag. Det kan också bli aktuellt med andra studier för att studera vilka mekanismer som ligger bakom CoreTherms skyddseffekt mot prostatacancer.