Blodprov ny möjlighet för lungcancerpatienter

Roche lanserar den första mutationsanalysen för användning i både plasma- och vävnadsprov. Patienter med lungcancer får nu möjlighet till rätt behandling snabbare genom effektiv diagnos av deras tumörtyp.

För patienter med lungcancer är valet av vilken behandling de ska få till mycket stor del beroende av vilken typ av tumör de har, något som fastställs genom så kallad mutationsanalys. Noggranna och snabba verktyg för diagnostik är alltså avgörande för en god cancerbehandling.

– I takt med att allt fler målstyrda behandlingar blir tillgängliga för lungcancerpatienter så ökar behovet av effektiva testmetoder som är enkla för patienter att genomgå, oberoende av hur de mår i övrigt. Med den här nya testmetoden kan vården få snabbare svar på vilken cancertyp patienten har, även på patienter som tidigare inte varit möjliga att testa säger Ingvar Rydén, Senior Medical Advisor på Roche Diagnostics Scandinavia AB.

Med det nya testet som är godkänt för både vävnad och plasma så kan patienter som tidigare inte kunnat genomgå en biopsi nu också få möjlighet att få testet genom ett enkelt blodprov. Därmed ökar möjligheten för patienten att också få den mest effektiva behandlingen.

Det nya testet (cobasEGFR Mutation Testv2) är den första metoden som möjliggör användning av plasma (blodprov) eller tumörvävnad som provmaterial. Testet identifierar 42 olika mutationer i den så kallade epidermala tillväxfaktorgenen vilket är fler än något annat test hittills kunnat inom den så kallade in-vitrodiagnostiken. Testet kan användas hos patienter med icke-småcellig lungcancer(NSCLC) för att välja ut de patienter som är lämpliga för behandling med EGFR tyrokinashämmare(TKI).

Enligt en färsk undersökning bland mer än 550 onkologer så genomförs inte EGFR gentester på 25 procent av patienterna med icke småcellig lungcancer, NSCLC1,2. En vanlig anledning till att man inte genomför testet är att patienten är i för dåligt tillstånd för att kunna genomgå en biopsi, något som tidigare varit nödvändigt för att kunna utföra ett mutationstest. Idag, med det nya plasmabaserade testet får även dessa patienter möjlighet till att få sin tumör testad.

I Sverige insjuknar årligen cirka 3 800 personer i lungcancer och 3 600 dör till följd av sjukdomen, vilket gör lungcancer till den femte vanligaste cancerformen men samtidigt den dödligaste.

För mer information, se www.cobas-egfrtestv2.com

Om cobas EGFR Mutation Test v2

cobas EGFR Mutation Test v2 är ett real-tids PCR test som identifierar 42 mutationer i exonerna 18-21, inkluderat L858R, exon 19 deletioner, L861Q och TKI-resistenta mutationer, T790M. Det är designat för att möjliggöra testning i antingen vävnad eller plasma i samma kit och tillåter labbet att blanda både vävnad och plasma i en batch. I tillägg har Roche utvecklat ett cell-fritt DNA preparationskit som optimerar extraktionen av DNA från plasma.

När man testar plasma för cobas EGFR Mutation Test v2 , så finns en ny egenskap inkluderat i rapporten som kallas Semi-Kvantitativt Index (SQI) . Denna siffra är designad så att den reflekterar en trend som visar mängden av mutant cfDNA i provet. Upprepade mätningar av EGFR med testet kan då ge flera SQI värden vilket i sin tur kan ge uppfattning om tumörprogression.

cobas EGFR Mutation Test v2 är designat för att köras på cobas 4800 Systemen, v2.1 eller senare version. Systemet kan också användas för detektion av genmutationerna KRAS och BRAF i tumörvävnad.