Blodgivare behövs vid behandling av bröstcancer

Varje dag får drygt tjugo kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Under den intensiva behandlingen drabbas många av blodbrist, och behöver få blod för att kunna fortsätta med medicinering och cellgifter. Blod är en färskvara som bara håller i sex veckor och fler blodgivare behövs i Stockholms län.

Varje minut går det åt en blodpåse i den svenska sjukvården – och hälften av dem går till svårt sjuka människor, varav många har cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor med drygt 8 000 diagnoser per år. Det utgör 30 procent av all cancer hos kvinnor. Vissa typer av cancerbehandling hämmar blodbildningen i kroppen vilket kan orsaka lågt blodvärde och att den som är sjuk mår ännu sämre. Blodtransfusioner kan då hjälpa patienten att må bättre och få mer ork.

”Vid kraftig behandling med cellgifter behövs blodtransfusioner från blodgivare för att patienten ska orka. Många blir så svaga att de inte kan fortsätta behandlingen förrän de fått blodtransfusion. För de som är sjuka och får blod ökar livskvaliteten märkbart. Istället för att ligga i en sjuksäng får de ork att leva mer som vanligt och umgås med nära och kära”, säger Maria Kvist, biträdande överläkare på Blodcentralen i Stockholm.

Stort fokus på bröstcancer i oktober

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att samla in pengar till cancerforskning och sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer. Blodcentralen i Stockholm stöttar kampanjen och vill engagera fler till att ge blod.

”Blodtransfusioner räddar liv och förbättrar hälsan för många människor och därför är det livsviktigt att vi har många blodgivare”, säger Maria Kvist.