Blodcancerläkemedlet Zydelig® – nu in i Läkemedelsförmånen

– Det är mycket tillfredsställande att Zydelig® nu, i och med TLV:s beslut om subvention, blir tillgängligt för vissa blodcancerpatienter i stort behov av nya behandlingsalternativ, säger Göran Skoglund, läkare och medicinsk chef vid Gilead Sciences i Norden.

TLV har valt att ge Zydelig® en generell subvention inom hela sitt indikationsområde. Det betyder att Zydelig® i kombination med rituximab är subventionerat för vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling eller som första linjens behandling vid förekomst av 17p-deletion eller TP53-mutation hos patienter som inte är lämpliga för kemoimmunterapi, samt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med FL som är refraktärt mot två tidigare behandlingslinjer. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms av TLV vara hög på gruppnivå för patienter med KLL och FL.1

Zydelig® (idelalisib) är en kinashämmare i tablettform, den första i sin klass, som selektivt riktas mot deltaisoformen av PI3K-enzymet (PI3Kδ = fosfatidylinositol-3-kinas δ). Zydelig® blev så sent som i september förra året godkänt i Europa för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom (FL), två obotliga blodcancerformer som kan leda till svåra komplikationer som anemi, allvarliga infektioner och behandlingskrävande benmärgssvikt.2,3,4 Många patienter drabbas av återfall efter inledande kemo-immunoterapi5,6, och många av dem klarar inte av att behandlas med cytostatika, något som påtagligt begränsar behandlingsalternativen.7,8

Att Zydelig® nu inkluderas i Läkemedelsförmånen innebär att vissa blodcancerpatienter får ett nytt, viktigt behandlingsalternativ.

Det regulatoriska godkännandet av Zydelig® baseras på data från två kliniska prövningar – Study 1167 och Study 101-09.8

För ytterligare information, kontakta Göran Skoglund, medicinsk chef Gilead Nordic, 0708-73 44 64.

Referenser:
1.TLV, Beslut om att Zydelig ska ingå i Läkemedelsförmånen, 3625/2014
2.European Medicines Agency. ZYDELIG (idelalisib) SPC.
3.National Cancer Institute (NCI). Chronic lymphocytic leukemia treatment (PDQ).
4.National Cancer Institute (NCI). Adult Non-Hodgkin Lymphoma Treatment (PDQ).
5.Brown JR. The treatment of relapsed refractory chronic lymphocytic leukemia. Hematology 2011:110-118.
6.Salles GA. Clinical Features, Prognosis and Treatment of Follicular Lymphoma. American Society of Hematology Education Program Book 2007(1):216-225.
7.Furman RR, et al. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2014:13;370(11):997-1007.
8.Gopal AK, et al. PI3Kδ Inhibition by Idelalisib in Patients with Relapsed Indolent Lymphoma. N Engl J Med 2014:13;370(11):1008-18.