Blodcancerförbundets släpper nya filmer om myelofibros

Nu släpper Blodcancerförbundet utbildningsfilmer om ännu en form av blodcancer, myelofibros.

Det är docent Björn Andréasson, överläkare vid Uddevalla sjukhus, som tillsammans med sin kollega, specialistläkare Johanna Abelsson, ger en grundlig men lättillgänglig genomgång av myelofibros – en sällsynt och allvarlig form av blodcancer som drabbar omkring 50 personer per år i Sverige.

– Våra filmer har varit väldigt uppskattade av patienter och anhöriga, säger förbundssekreterare Hasse Sandberg. Även den här gången har vi haft förmånen att få samarbeta med ett par av landets allra främsta experter.

Varje år drabbas omkring 3 700 personer i Sverige av någon form av blodcancer. En blodcancerdiagnos innebär att både patienterna själva och deras närstående plötsligt ställs inför en rad frågor som rör bland annat symtom, diagnos och behandling.

– Att erbjuda våra medlemmar saklig information om blodcancer är en av våra viktigaste uppgifter och då är det oerhört värdefullt att ledande experter som Johanna Abelsson och Björn Andréasson ställer upp och delar med sig av sina kunskaper, säger Hasse Sandberg.

Totalt finns nu utbildningsfilmer om fyra diagnoser på Blodcancerförbundets webbplats: Hodgkins lymfom, kronisk myeloisk leukemi – KML, myelom och myelofibros – och fler är planerade.

Hasse Sandberg understryker att de webbaserade utbildningsfilmerna inte är tänkta att ersätta annan typ av information, utan kompletterar det skriftliga material som redan finns.

– Vi märker att olika patienter vill ha information på olika nivå. En del vill ha detaljkunskap ända ner på molekylär nivå medan andra nöjer sig med en grundläggande förståelse av sin sjukdom. Vi vill kunna erbjuda bästa tänkbara information oavsett vilken nivå den ligger på.